wtorek, 8 października 2013

Windows 8.1 okiem dewelopera - podsumowanie

Dziś przedstawiam zbiorcze podsumowanie, jakie wyklarowało mi się odnośnie nowości w Windows 8.1.  Widać dużą wielonurtowość, z pewnością każdy programista Windows jakiś wycinek znajdzie dla siebie…  Ogromnym plusem jest proste WinRT API dla wielu przydatnych w życiu codziennym funkcjonalności (np. obsługa urządzeń, POS, skanera, renderowanie PDF), są bajery jak wydruki 3D.  Z nowych elementów będą zadowoleni programiści aplikacji Windows Store w XAML i HTML5, ale także programiści aplikacji desktopowych, twórcy gier w DirectX, web deweloperzy… Na nowy system powinni zwrócić więc uwagę wszyscy:  zarówno twórcy aplikacji służącej rozrywce, jak i twórcy codziennych biznesowych, korporacyjnych aplikacji, a także dostawcy urządzeń, różnych przystawek…

 

Ogólne zmiany w API

 • obsługa wejścia
 • kontrolki
 • aplikacje XAML
 • aplikacje HTML5
 • inne skalowanie szerokości
  • >=500px, opcjonalnie >=320px
  • usunięcie stanu snap
  • aplikacje Windows 8 w przedziale od 320 – 500 px system dopełnia czarnym tłem
 • inna obsługa zmiany orientacji layoutu
 • geolokalizacja
 • komunikacja zbliżeniowa
 • DirectX
 • PlayTo (integracja z Xbox, sterowanie odtwarzaniem)
 • kontrakty
 • autentykacja
 • Bing

 

Nowości w API

 • kafelki
  • nowe rodzaje kafelków (Small, Large)
  • periodyczne odświeżanie kafelków bez jednego uruchomienia aplikacji (deklaracja adresu url serwisu w manifeście w sekcji Tile Update)
  • inna schema XML dla notyfikacji (wersja 2)
 • otwieranie drugiej aplikacji z poziomu pierwszej z zadanym podziałem ekranu
  • scenariusze: kontrakty dla plików i URI
  • domyślnie pół na pół
  • deklaracja dla aplikacji źródłowej (w parametrze DesiredRemainingView)
  • deklaracja dla aplikacji docelowej (w manifeście w parametrze DesiredView)
 • bogatszy sharing
  • nowe właściwości w share source
   • Square30x30Logo
   • LogoBackgroundColor
   • ContentSourceWebLink
   • ContentSourceApplicationLink
  • nowości w share target
   • opis zachowania w panelu Share
   • programowe zamykanie panelu Share (DismissUI)
 • taski w tle
  • ciche godziny
   • wyłączenie notyfikacji tile i toast
   • wyjątki: notyfikacje VOIP toast dla aplikacji do rozmów z poziomu lock-screen, notyfikacje toast dla alarmów
  • więcej rodzajów triggerów (LocationTrigger, DeviceUseTrigger, DeviceServicingTrigger, BackgroundWorkCostChange)
  • anulowanie wykonywania po utracie prawdziwości warunku (CancelOnConditionLoss)
  • więcej narzędzi (np. komendy PowerShell)
 • pliki
  • nawigacja do następnego i poprzedniego pliku w widoku (NeighboringFilesQuery)
   • przy aktywacji aplikacji poprzez powiązanie z plikiem
   • obsługuje foldery, wyniki wyszukiwań, file queries
  • obsługa bibliotek użytkownika (StorageLibrary)
  • nowe pomocnicze API dla systemie plików
   • GetParentFolderAsync - folder zawierający plik
   • IsEqual - porównanie plików
   • TryGetItemAsync  - próba pobrania elementu (w razie niepowodzenia dostajemy null zamiast błędu)
  • obsługa plików ze SkyDrive tak jak lokalnych
   • nie zawsze pliki są fizycznie pobierane, czasem wystarczą placeholdery z metadanymi i obrazkiem podglądu
   • StorageFile.IsAvailable - sprawdzenie dostępności pliku
   • StorageItem.GetScaledImageAsThumbnailAsync  - obrazki z poglądem danego pliku w dowolnym rozmiarze, także dla placeholderów bez pobierania całych plików
 • mowa
  • text-to-speech
   • obsługa SSML (modyfikacja głosu - wymowa, tempo itp)
  • rozpoznawanie
   • tylko en-us
   • procesor, kontrolka UI
 • obsługa urządzeń Bluetooth
  • standard Rfcomm
   • komunikacja przez sockety
   • obsługa urządzeń SPP (Serial Port Profile)
   • klient i serwer SDP (Service Discovery Protocol)
  • urządzenia Bluetooth smart (np. medyczne)
   • klient GATT
 • obsługa urządzeń HID (m.in kontrolery, LED, wyświetlacze alfanumeryczne, gry, symulatory)
  • wartości logiczne i numeryczne
 • obsługa niestandardowych urządzeń USB
  • sterownik WinUSB
 • obsługa niestandardowych urządzeń Wi-Fi Direct
 • urządzenia
  • nowe scenariusze
   • włączanie do podłączeniu
   • synchronizacja danych w tle
   • kontrola użytkownika nad użyciem urządzenia i przekazaniem mu danych
  • uprawnienia w manifeście
 • obsługa urządzeń POS
  • skanery kodów kreskowych i kart magnetycznych (karty pojazdu, bankowe, karta sprzedawcy)
  • łączność: USB HID
  • dodatkowe urządzenia dostępne przez API dla urządzeń np. drukarka paragonów Bluetooth
 • skanowanie
  • kompatybilność ze sterownikami WIA 2.0
 • renderowanie dokumentów PDF (w postaci obrazków png, obsługa zabezpieczenia hasłem, opcje renderowania)
 • wydruki 3D
 • geofencing (reagowanie na zmiany położenia geograficznego)
 • aplikacja alarm (zezwolenie przez AlarmApplicationManager)
 • nowe rodzaje aplikacji
  • lock screen image
  • lock screen call (np. Skype)
 • media
  • poprawiona jakość, wydajność (GPU) i zużycie baterii
  • adaptatywny bitrate (MPEG-DASH, W3C Media Source Extensions)
  • kodowane strumieniowanie  (W3C Encrypted Media Extensions)
  • poprawione playlisty online i wstawianie reklam w stanie connected standby
  • niestandardowe formaty pliku/strumienia bez natywnego kodu
   • MediaStreamSource (pobieranie próbek audio i parsowanie formatu pliku)
  • strumieniowanie na Xbox One oraz zdalna kontrola
   • aplikacja Xbox One: protokół ms-playtoapp-myapp, kontrakt
   • aplikacja 8.1: preferowanie strumieniowania z Xbox One (video: x-ms-playToPreferredUri)
  • zarządzanie efektami audio
  • edycja metadanych plików multimedialnych w lokalnych bibliotekach
  • poprawione przechwytywanie
  • obsługa sekwencji zdjęć
  • nowe rodzaje ustawień dla kamery (typ sceny, focus, region, ISO, Flash, lampa, podpowiedź optymalizacyjna)
  • W3C Media Source Extensions
  • W3C Encrypted Media Extensions
  • adaptatywny bitrate (MPEG-DASH, DASH.JS)
  • Smooth Streaming Client SDK for Windows 8.1
  • Microsoft PlayReady Client SDK for Windows 8.1
  • Player Framework for Windows 8 and WP8
   • MediaPlayer
    • poziom sygnału
    • napisy i ścieżki audio w różnych językach
    • reklamy
     • tekstowe, bannery/przyciski, video overlays
     • VAST (Video Ad Serving Template) 3.0 / 2.0
     • pliki XML lub linki do nich
 • bezwarunkowe pobieranie dużych plików (BackgroundDownloader.RequestUnconstrainedDownloadsAsync)
 • integracja z kontaktami
  • karta kontaktu (Contact, CantactPhone, ContactEmail, ContactAddress…, ContactManager.showContactCard / ContactManager.showDelayLoadedContactCard)
  • po deklaracji odpowiednich kontraktów w manifeście również nasze aplikacje mogą być wywoływane z akcji karty (użytkownik może wybrać aplikację do danej czynności)
 • integracja z kalendarzem
  • podgląd kalendarza (AppointmentManager.showTimeFrameAsync)
  • dodanie zdarzenia (Appointment, AppointmentManager.showAppointmentAsync)
  • modyfikacja zdarzenia (AppointmentManager.showReplaceAppointmentAsync)
  • usunięcie zdarzenia (AppointmentManager.showRemoveAppointmentAsync)
 • IE11
  • wykrywanie
   • nowy user-agent:  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0)
   • zablokowane właściwości
    • @cc_on
    • VBScript
   • usunięte API
    • attachEvent
    • createStyleSheet
   • ukryte API
    • document.all
    • ActiveXObject
  • media
   • MSE (Media Source Extension dla adaptywnego streamingu)
   • EME (Encrypted Media Extensions dla zabezpieczeń DRM)
   • Fullscreen API
   • SDP-US (w pełni funkcjonalny system napisów)
  • usprawnienia
   • bezdyskowy cache XHR
   • audio offload w adaptatywnym streamingu
  • Web Crypto API
  • WebGL
   • domyślnie włączony
   • także w aplikacjach Windows Store
   • bezpieczeństwo
   • DirectX 11
  • nowe API w Canvas 2D
   • efekty pikselizacji na obrazkach
   • przerywane linie
   • własne reguły wypełniania figur
  • interakcja z użytkownikiem
   • Screen Orientation API: blokada orientacji ekranu na urządzeniu
   • Device Orientation API: informacja o przestrzennym położeniu urządzenia
   • Pointer Events: uaktualniona implementacja
   • sprzętowa akceleracja dla scrollowania i zoomowania dla myszy, klawiatury, skryptu
   • naprawianie elementów także przy zoomowaniu
  • rozszerzenia CSS
   • flexbox - implementacja bez prefiksu
   • border-image - obrazek wypełniający obramowanie
   • horizontal-vertical - układanie tekstu wertykalnie
   • position: –ms-device-fixed
  • rozszerzenia dla edycji
   • kopiuj-i-wklej dla obrazków z aplikacji firm trzecich
   • operacja cofnij
  • nowe narzędzia F12
  • żywe kafelki dla przypiętych stron
 • nowy klient http - nowości
  • współdzielony cache, cookies, credentials (C#)
   • <WebView>, <Image>, <Media>, …
   • Windows.Web.Http
  • silnie typowane nagłówki (C++, JavaScript)
   • content-length, last-modified (odczyt)
   • HostName, niestandardowe (ustawianie)
  • dostęp do cookies i współdzielonych cookies (C#, JavaScript)
   • HttpBaseProtocolFilter, HttpCookie
  • kontrola nad cachingiem i współdzielonym cache (C++, C#, JavaScript)
   • HttpBaseProtocolFilter
  • własne moduły w przetwarzaniu (C++, JavaScipt)
   • IHttpFilters (autentykacja np. dla OAuth, własne cache, logowanie, restrykcje na sieć, ponawianie prób, testowanie) w postaci komponentów WinRT
  • HttpProgress
  • błędy/certyfikaty SSL/TLS
  • wysyłanie i pobieranie strumieni
  • dodatkowe ustawienia w HttpBaseProtocolFilter
  • własne klasy IHttpContent i IHttpFilter
  • konfiguracja filtra OAuth 2.0
  • dane uwierzytelniające server/proxy
  • certyfikat klienta
 • pobieranie zasobów z podanych adresów uri przed uruchomieniem aplikacji
  • specyfikacja adresów
   • lokalna specyfikacja adresów (ContentPrefetcher.ContentUris)
   • dynamiczna lista adresów jako serwis (ContentPrefetcher.IndirectContentUri)
  • wykorzystuje WinJS.XHR oraz nowego klienta http
  • wsparcie dla autentykacji przez cookie
  • nie działa w sieciach płatnych
  • można ręcznie odpalić prefetch taska
 • globalizacja
  • Windows.Globalization.Calendar
   • GetTimeZone()
   • ChangeTimeZone()
   • TimeZoneAsString()
   • IsDaylightSavingTime()
  • Windows.Globalization.DateTimeFormatting
   • Format(DateTime.Now, “America/Guatemala”)
  • po dodaniu nowego języka do aplikacji nie trzeba podbijać wersji
 • Bing API
  • mapa 2D (nowe API: geocoding & routing)
  • mapa 3D
  • Entity API (świetna wizualizacja)
  • kontrolka do OCR (8 języków, .NET/C++
  • translator (42 języki)
 • Direct3D 11.2
  • Tiled Resources
  • Scalers & Overlays
  • HLSL Shader linker
 • przetwarzanie własnych gestów w innym wątku (CoreIndependentInputSource)
 • pewne zmiany w obsłudze wątków przez WinRT
 • obsługa wielu ekranów (ProjectionManager API)
 • bezpieczeństwo
  • smart cards
   • co nowego?
    • nowe API do zarządzania wirtualną smart card
    • nowe API do zarządzania fizyczną smart card
    • polityki PIN dla wirtualnej smart card
    • nowe sposoby na rejestrowanie certyfikatów
    • nowe API dla stosowania certyfikatów w operacjach kryptograficznych
   • API
    • tworzenie wirtualnej karty (SmartCardPinPolicy, SmartCardProvisioning.RequestVirtualSmartCardCreationAsync)
    • provisioning (SmartCardProvisioning: FromSmartCardAsync, GetChallengeContextAsync; SmartCardChallengeContext: ProvisionAsync, ChangeAdministrativeKeyAsync) 
    • rejestrowanie certyfikatu (CertificateRequestProperties; CertificateEnrollmentManager: CreateRequestAsync, InstallCertificateAsync)
    • lokalizowanie karty (SmartCardReader:GetDeviceSelector, FromIdAsync, FindAllCardsAsync; DeviceInformation.FindAllAsync; SmartCardProvisioning.GetIdAsync )
    • zmiana PIN (SmartCardProvisioning.RequestPinChangeAsync)
    • reset PIN/odblokowanie karty (SmartCardProvisioning.RequestPinResetAsync)
    • usunięcie karty wirtualnej (SmartCardProvisioning.RequestVirtualSmartCardDeletionAsync)
  • uwierzytelnianie przez odcisk palca
   • logowanie na urządzenie, zakup aplikacji Windows Store, in-app purchases, muzyka, wideo
   • WinRT API (UserConsentVerifier) i Win32
  • zarządzanie kontami - UI dla uwierzytelniania dla znanych dostawców (informacje i akcje dla konta w panelu Settings: AccountsSettingsPane, CredentialCommand, WebAccountCommand, WebAccountAction, WebAccountProvider, WebAccountProviderCommand, WebAccountState, SupportedWebAccountActions, WebAccount)
  • Windows Azure Authentication Library (Windows Azure AD, OAuth2, opakowanie WebAuthenticationBroker)
  • ochrona plików (dostęp dla jednego użytkownika na urządzeniu)
 • obsługa nieprzechwyconych błędów
  • App.Current.UnhandledException (XAML)
  • CoreApplication.UnhandledErrorDetected (C++)
 • logowanie błędów (LoggingChannel, LoggingSession, FileLoggingSession)
 • store
  • consumable in-app purchases
  • dodatkowe rodzaje zawartości in-app
  • licencjonowanie (lepsza synchronizacja, zwiększony limit na PC)

 

API dla aplikacji desktopowych

 • skalowanie
  • skalowanie 200% desktopu
  • optymalizacja skalowania desktopa  per DPI monitora
  • API dla aplikacji świadomych DPI monitora (D2D, także WPF, ale już nie Windows Forms)
 • DirectComposition (płynne animacje, transformacje i efekty; używane na ekranie startowym, animacja i skalowanie kontrolek ActiveX )
 • DirectManipulation (przesuwanie i zoomowanie; używane na ekranie startowym)
 • wejście
  • tochpad o wysokiej precyzji (pozwala na wykonywanie gestów)
  • gesty dla przewijania i zoomowania
  • wsparcie dla Ink (pisanie, rozpoznawanie pisma w osobnym wątku)
  • przechwytywanie nieskopoziomowego wejścia
 • API znane z aplikacji Windows Store
  • kafelki i notyfikacje toast
  • obsługa wejścia
  • geolokalizacja
  • obsługa sensorów
  • komunikacja zbliżeniowa
  • nagrywanie
  • PlayTo
  • drukowanie
  • POS
  • skanowanie
  • SMS
  • http
  • strumienie
  • syndykacja
  • obsługa sieci
  • XML i JSON
  • globalizacja
  • kryptografia
  • autentykacja

 

Inne wybrane nowości w systemie

 • uruchamienie do 4 aplikacji na jednym ekranie
 • warunkowe pobieranie paczek z zasobami aplikacji
  • eliminacja zduplikowanych plików pomiędzy różnymi aplikacjami (np. biblioteki, unikać rekompilacji znanych)
  • pobieranie tylko naprawdę potrzebnych zasobów dla danego urządzenia (DPI: 1.0x, 1.4x, 1.8x; wersja DirectX: 9, 10, 11) i dla danego użytkownika (język)
  • przy zmianie parametrów urządzenia lub wymagań klienta pobieranie potrzebnych pakietów jako aktualizacja aplikacji
 • zwiększone pakiety aplikacji do 8GB
 • Assigned Access (tryb pracy z dostępem tylko do jednej aplikacji, dobry np. dla terminali płatniczych)
 • zakładka Devices
  • dodawanie urządzenia z zakładki
  • pliki Flash audio i wideo działają z przeglądarki
  • audio z wideo może być strumieniowane tylko do odbiorców audio
 • wsparcie dla precyzyjnego touchpada
 • nowa klasa sterowników dla urządzeń Bluetooth i USB
 • przekazywanie plalisty z przeglądarki do aplikacji Music
 • czytanie aplikacji Windows Store systemową aplikacją Narrator
 • wydajność
  • Windows Performance Toolkit
   • Windows Performance Recorder
   • Windows Performance Analyzer
 • bezpieczeństwo
  • udoskonalony Web Authentication Broker (współdzielenie z IE, przenoszenie danych uwierzytelniających pomiędzy różnymi urządzeniami)
  • zabezpieczenie aplikacji przed nieuprawnioną modyfikacją
 • store
  • zarządzanie katalogiem in-app
  • automatyczne aktualizacje
  • Alipay, MS gift cards
  • udoskonalona analiza
 • Windows ACK 3.0
  • szybsze skanowanie aplikacji
  • zdalny deployment
  • wybieranie testów

 

Nowości w XAML (Windows Store)

 • kontrolki
  • DatePicker i TimePicker
  • Hyperlink
  • Flyout i MenuFlyout
  • CommandBar (uproszczona implementacja paska aplikacji)
  • uproszczona obsługa symboli w AppBarButton (napis, SymbolIcon, FontIcon, BitmapIcon, PathIcon)
  • nowe API w panelu dla przyrostowego ładowania
  • wirtualizacja
   • ItemsStackPanel i ItemsWrapGrid (domyślnie)
   • ItemsPanel (automatycznie we wszystkich aplikacjach)
  • optymalizacja list (ListView i GridView)
   • szybsze ładowanie
    • tylko potrzebne elementy)
    • inne szablony (zamiast masy elementów jeden GridViewItemPresenter)
   • płynniejsze przewijanie
    • poprawa percepcji - placeholdery (ShowsScrollingPlaceholders=”true”, wszystkie aplikacje 8.1 domyślnie)
    • zdarzenia pozwalające kontrolować fazy rysowania (zdarzenie ContainerContentChanging)
   • dynamiczne budowanie drzewa wizualnego w elemencie (GoToElementStateCore)
  • szybsze przewijanie grupowe
  • rozszerzenia dla animacji we FlipView
  • lepszy WebView
   • lepsze renderowanie i integracja z XAML
   • overlay
   • obsługa własnych protokołów do obróbki danych
   • usprawnienia (kontrola nawigacji, cykl życia zdarzeń, renderowanie lokalnej zawartości z uri, większe bezpieczeństwo - deklaracja uri zawartości w manifeście)
   • integracja ze SmartScreen (blokada phishingu)
  • udoskonalenia w MediaElement (kontrolki sterujące, lepsza wydajność dla interakcji z XAML, tryb pełnoekranowy, video zoom, obsługa własnych efektów)
  • SettingsFlyout
  • SearchBox
  • Hub i HubSection (ładowanie na żądanie)
  • udoskonalenia w integracji z DirectX
   • DirectComposition
   • SurfaceImageSource i VirtualSurfaceImageSource
    • szybsze rysowanie Direct2D
    • wielowątkowe rysowanie
   • SwapChainPanel - zalety w porównaniu do SwapChainBackgroundPanel
    • usunięcie ograniczeń z-order
    • układa się jak każdy element XAML
    • każdy rozmiar swap chain dozwolony
    • można używać więcej niż jeden równocześnie
    • notyfikacja o zmianie rozmiaru do przerysowania
   • niezależne wejście w SwapChain[Background]Panel: przetwarzanie w wątku w tle dotyku, pióra, myszy
  • większa wydajność w grafice
 • data binding
  • dostęp do Binding Expression
  • TargetNullValue
  • FallbackValue
  • UpdateSourceTrigger
  • DependencyObjectCollection (Behaviors SDK)
  • szybszy
 • animacje
  • standardowe reagują na ustawienia w systemie (on/off), przy niestandardowych można skorzystać z API
 • nawigacja
  • kontrolowanie stosu back/forward
 • obsługa skórek
  • wymuszenie użycia danej skórki na elemencie  UI (RequestedTheme)
  • ThemeResource (podobny do dynamicznych zasobów WPF)
 • tekst
  • API do wyrównywania
  • TextBox:  PlaceholderText, zdarzenie wklejenia
  • nagłówek dla kontrolek tekstowych (i innych)
  • SelectionHighlightColor
  • TextReadingOrder
  • kolorowe czcionki
  • CharacterEllipsis
 • obsługa wejścia i manipulacje
  • programowe przewinięcie (ChangeView)
  • przewidywane przewinięcie (ViewChanging)
  • ScrollViewer: API do blokowania przewijanych obszarów
  • programowe przemieszczanie fucusa
 • renderowanie bitmap (RenderTargetBitmap)
 • optymalizacja przy starcie aplikacji
 • mniejsze zużycie pamięci
 • XAML Binary Format (XBF)
 • obsługa wielu monitorów o różnym DPI
 • obsługa wysokiego kontrastu (nie trzeba restartować aplikacji)
 • udogodnienia dla dostępności
 • nowy HttpClient (Windows.Web.Http)
 • dostępność
  • automatyczne odczytywanie tekstu z tekstowych kontrolek (TextBlock, RichTextBlock, RichTextBlockOverflow)
  • obsługa wysokiego kontrastu bez restartu aplikacji
  • live regions (obszary UI podlegające dynamicznym zmianom)
   • AutomationProperties.LiveSetting  (Assertive lub Polite)
   • peer.RaiseAutomationEvent(AutomationEvents.LiveRegionChanged)
  • UI Accessability Checker
 • .NET dla Windows Store
  • konwersja System.IO.Stream na IRandomAccessStream
  • lepsze wsparcie dla wyjątków dla WinRT API (oprócz HRESULT teraz także dodatkowe informacje we właściwościach Message i StackTrace wyjątku)
  • rozszerzenia typów WinRT -  nullowalne typy w strukturach
  • wsparcie dla edycji przy debugowaniu dla 64-bit
  • podgląd przy debugowaniu zwracanej zarządzanej wartości przez metodę
  • debugowanie asynchroniczne

 

Nowości w HTML5 / WinJS 2.0

 • kontrolki
  • udoskonalony AppBar
   • skalowanie do rozmiaru okna
   • nawigacja za pomocą klawiatury
   • niestandardowa zawartość
  • udoskonalony ListView
   • natywna wydajność
   • nowe wbudowane layout-y (wertykalny GridLayout,  pogrupowany ListLayout, CellspaningLayout), łatwe tworzenie nowych (IListLayout2)
   • udoskonalona obsługa klawiatury
   • drag & drop (duża wydajność, realizowany w innym wątku)
   • inne style CSS
  • kontrolka WebView (x-ms-webview) - zalety
   • skalowanie dwoma palcami
   • automatyczne wykrywanie numerów telefonów na stronie
   • obsługa nawigacji do innej strony
   • interakcja pod overlay
   • obracanie
   • lokalna nawigacja (ms-appdata, ms-local-stream)
   • obsługa niestandardowych typów plików
  • Hub i HubSection
  • SearchBox
  • NavBar, NavBarCommand
  • BackButton
 • infrastruktura
  • Scheduler: kolejkowanie asynchronicznych operacji (współgranie aplikacji, biblioteki  i systemu operacyjnego)
  • zwalnianie obiektów z pamięci (przy nawigacji i przewijaniu)
  • debugowanie asynchroniczne (dostępne także dla .NET)
 • klocki budulcowe
  • jednorazowa kompilacja szablonów
  • Binding template (znacząca poprawa wydajności, kompilacja do funkcji renderujących, pełne wsparcie dla debugowania, zastosowanie dispose)
  • tuning: asynchroniczne wielokrokowe renderowanie 
  • Repeater
  • ItemContainer
 • dostępność
  • live regions
   • atrybut aria-live
   • zdarzenie o zmianie wyrzucane przez platformę

 

Ewolucja Modern UI

 • większa dowolność kompozycji (nie zawsze wszystko wg. siatki),
 • większe zróżnicowanie kolorów (np. odcień czerwieni zależny od daty w aplikacji Reading List),
 • animacje na głównych elementach (np. przy włączaniu alarmu),
 • nowe komponenty: hub, pasek nawigacji, in-app search,
 • pasek aplikacji: skalowanie, bardziej dowolna zawartość
 • komendy na elementach listy (gdy aplikacja zajmuje małą część ekranu i pasek aplikacji się nie mieści)
 • zaznaczanie komórek, także o różnych rozmiarach
 • drag & drop
 • ułatwienia w edycji tekstu

 

Nowości w Visual Studio 2013

 • XAML
  • szybsze domyślne szablony
  • statyczne zasoby
   • podpowiedzi
   • Go to definition (także z zasobu XAML do klasy w C#)
  • edytor
   • Go to definition dla standardowego taga do przeglądarki klas
   • zamykanie elementów
   • aktualizacja taga zamykającego przy edycji otwierającego
   • poprawianie literówek
   • grupowanie w kontener zaznaczonego XAML
   • snippety
   • podpowiedzi właściwości z data context przy edycji bindingu (także Go to definition z właściwości w bindingu do definicji w C#)
   • lepsza wydajność i niezawodność
  • diagnostyka
   • responsywność UI
   • zrzuty pamięci
  • Coded UI Test Project (Windows Store apps)
 • HTML5
  • udoskonalenia w edytorze JavaScript
   • lista funkcji w pliku
   • const z ECMA Script 6
   • regiony
   • podświetlanie po identyfikatorze
  • udokoskonalenia w edytorze CSS
   • Intellisense z objaśnieniem składni
   • Less
  • nowy edytor HTML5
   • podpowiedzi dla znaków specjalnych
   • podpowiedzi dla wartości data-*
   • podgląd obrazka w HTML
   • smart tags dla statycznych elementów
   • generowanie sekwencji div-ów
   • łatwiejsza zmiana kolejności linii
   • formatowanie (CTRL+F lub komendy głosowe)
  • udoskonalone debugowanie
   • JavaScript Attach (aplikacja Windows Store oraz w przeglądarce)
   • poprawiony DOM Explorer
    • IntelliSense
    • Drag & drop
    • Edit as HTML
   • poprawiona konsola JavaScript
    • console.group
    • console.time
    • filter/clear
    • IntelliSense
    • Auto complete
   • JavaScript/C++ Interop (Script with Native)
 • domyślne obrazki dla różnych DPI w projektach
 • szablon Hub App
 • debugowanie asynchroniczne
 • więcej rozdzielczości w emulatorze
 • diagnostyka - profiler zużywania energii
  • procesor
  • sieć
  • wyświetlanie
 • integracja z Azure Mobile Services (notyfikacje push)
 • grafika
  • większa wydajność i niezawodność
  • debugowanie DirectX
  • zdalne debugowanie dla ARM
  • przechwytywanie/odtwarzanie na różnym sprzęcie
 • integracja z Microsoft Ads SDK (AdControl)

 

Nowości w Blend

 • XAML
  • behaviory (Behaviors SDK)
   • zachowania (np. IncrementalUpdateBehavior)
   • akcje
  • bardziej intuicyjne ustawianie danych dla designu
  • tworzenie paska aplikacji przez przeciągnięcie CommandBar
  • wsparcie dla różnych rodzajów przycisków w pasku komend (symbol, glyph, ikona, obrazek, ścieżka)
  • edycja szablonu w otaczającym kontekście
 • HTML5
  • znajdowanie elementów w drzewie przy użyciu selektorów CSS
  • ustawienie właściwości CSS w tym samym polu, co jej wyszukiwanie
  • edytor data bindingu
  • edytor animacji CSS
  • wstawianie własnych czcionek
  • border radius
  • zachowania JavaScript
 • precyzyjne ustawienie linii dla zadanych liczb pikseli
  • linijki w kierunku poziomowym i pionowym
  • wsparcie dla snapowania
  • ładowanie i zapisywanie wytycznych do layoutu (pliki *.guides)
  • możliwość wskazywania odległości linii w różnych kierunkach
  • możliwość porównania przy różnych rozdzielczościach oraz wielkościach ekranu aplikacji
 • szablon Hub app
 • większa wydajność i niezawodność