piątek, 19 października 2007

Cardspace .NET 3.5 - "user experience" (2)

Znów kolejna porcja informacji o ulepszonym interfejsie użytkownika w Cardspace w .NET 3.5 na blogu twórców. Z jednej strony interfejs ma ulec "odchudzeniu", by prezentować jedynie potrzebne okna i informacje. Z drugiej strony zostaną dodane niektóre opcje, by usprawnić korzystanie z selektora kart.
A teraz już konkretnie do rzeczy:
- okno "Out of Box Experience" zostanie usunięte, jako niewiele wnoszące
- zmianie ulegnie okno do tworzenia/edycji karty, gdy użytkownik chce skorzystać z usługi wybranego RP. Użytkownikowi zostaną pokazane do uzupełnienia tylko wymagane pola, a pola opcjonalne będą domyślnie nieaktywne (można je włączyć checkboxem). Zostanie dodany też przycisk "Send", by od razu po stworzeniu karty można było ją wysłać (obecnie trzeba ją najpierw zapisać)
- jeśli żadna z kart nie spełnia wymogów polityki RP, wyświetlenie możliwości utworzenia nowej karty bądź instalacji zarządzanej (obecnie albo pojawia się okienko bez kart albo z wyszarzonymi wszystkimi kartami)
- jeśli RP wymaga karty osobistej i żadna karta użytkownika nie spełnia wymagań, to karta osobista z niepełnym zakresem danych zostanie podświetlona z adnotacją, że trzeba ją uzupełnić (obecnie wszystkie karty są wyszarzane)

Brak komentarzy: