wtorek, 10 lipca 2012

JsRender - odc.2

W tym odcinku zaawansowane możliwości biblioteki JsRender na podstawie artykułu Client Insight: Advanced JsRender Templating Features.

Pojedynczy obiekt z propercjami

Zamiast:

<div>{{:address.street1}}</div>

<div>{{:address.street2}}</div>

<div>{{:address.city}}, {{:address.state}} {{:address.postalCode}}</div>

Konstrukcja for (w tym przypadku przypomina with z niektórych języków)

{{for address}}

       <div>{{:street1}}</div>

       <div>{{:street2}}</div>

       <div>{{:city}}, {{:state}} {{:postalCode}}</div>

{{/for}}

Zewnętrzne szablony:

 1. renderTemplate = function (tmplName, targetSelector, data) {
 2. var file = formatTemplatePath(tmplName);
 3. $.get(file, null, function (template) {
 4. var tmpl = $.templates(template);
 5. var htmlString = tmpl.render(data);
 6. if (targetSelector) {
 7. $(targetSelector).html(htmlString);
 8. }
 9. return htmlString;
 10. });
 11. };

Szablony można definiować w postaci samego HTML z tagami JsRender albo zawierając w tagach <script>.

Specjalne ścieżki:

 • #view
 • #data
 • #parent
 • #index
 1. <div>{{:#data.section}}</div>
 2. <div>{{:#parent.parent.parent.parent.data.name}}</div>
 3. <div>{{:#view.data.section}}</div>

Wyrażenia:

+,  -,  *,  /,  ||,  &&,  !,  ?:, (), %, <=, >=, <,  >, ===, !==

Wspierana jest ewaluacja, ale nie przypisanie wyrażenia.

Własne tagi, helpery i konwertery

 1. {{myConverter:name}}
 2. {{myTag name}}
 3. {{:~myHelper(name)}}
 4. {{:~myParameter}}

Własny tag - np. własna kontrolka

{{:rating}}

{{createStars averageRating max=5/}} - lepiej tworzyć przy pomocy JS i CSS

 1. $.views.tags({
 2. createStars: function (rating) {
 3. var ratingArray = [], defaultMax = 5;
 4. var max = this.props.max || defaultMax;  //odwołanie do deklaratywnego property
 5. for (var i = 1; i <= max; i++) {
 6. ratingArray.push(i <= rating ?
 7. "rating fullStar" : "rating emptyStar");
 8. }
 9. var htmlString = "";
 10. if (this.tmpl) {
 11. // Use the content or the template passed in with the template property.
 12. htmlString = this. renderContent(ratingArray);
 13. } else {
 14. // Use the compiled named template.
 15. htmlString = $.render.compiledRatingTmpl(ratingArray);
 16. }
 17. return htmlString;
 18. }

Własne konwertery

<div class="text highlightText">{{priceAlert:salePrice}}</div>

<img src="{{ensureUrl:boxArt.smallUrl}}" class="rightAlign"/>

 1. $.views.converters({
 2. ensureUrl: function (value) {
 3. return (value ? value : "/images/icon-nocover.png");
 4. },
 5. priceAlert: function (value) {0
 6. return (value < 10 ? "1 Day Special!" : "Sale Price");
 7. }
 8. });

Konwertery są tutaj dedykowane dla bezparametrowej konwersji. W przypadku potrzeby przekazywania parametrów należy stosować helpery lub własne tagi.

Helpery

Dwa sposoby definiowania

 1. $.views.helpers({  //widoczne we wszystkich szablonach
 2. todaysPrices: { unitPrice: 23.40 },
 3. extPrice:function(unitPrice, qty){
 4. return unitPrice * qty;
 5. }
 6. });

Przekazanie jako opcje przy wywoływaniu metody render

 1. $.render.myTemplate( data, {
 2. todaysPrices: { unitPrice: 23.40 },
 3. extPrice:function(unitPrice, qty){
 4. return unitPrice * qty;
 5. }
 6. });

Odwoływanie się do helperów w szablonie

{{: ~extPrice(~todaysPrices.unitPrice, qty) }}

{{for ~getGuitars('acoustic')}} ... {{/for}}

Wiele parametrów

 1. $.views.helpers({
 2. concat:function concat() {
 3. return "".concat.apply( "", arguments );
 4. }
 5. })

Możliwość umieszczania kodu w bloku {{* }} (stosować w ostateczności, miesza warstwę prezentacji z logiką –Smutek)

 1. <script id="myTmpl" type="text/x-jsrender">
 2. <tr>
 3. <td>{{:name}}</td>
 4. <td>
 5. {{for languages}}
 6. {{:#data}}{{*
 7. if ( view.index === view.parent.data.length - 2 ) {
 8. }} and {{*
 9. } else if ( view.index < view.parent.data.length - 2 ) {
 10. }}, {{* } }}
 11. {{/for}}
 12. </td>
 13. </tr>
 14. </script>

Potrzebujemy ustawić opcję allowCode na wartość true (domyślnie jest false)

 1. $.templates("movieTmpl", {
 2. markup: "#myTmpl",
 3. allowCode: true
 4. });
 5. $("#movieRows").html(
 6. $.render.movieTmpl(my.vm.movies)
 7. );

Lepiej jednak logikę przenosić do helperów

Brak komentarzy: