piątek, 30 listopada 2007

Cardspace 3.5 - obsługa specyfikacji WS-SX

W codeguru.pl naprawiono upload plików, więc zfinalizowałem prace nad drugą częścią artykułu o Cardspace. W międzyczasie został wydany .NET 3.5 z Visual Studio 2008 i pojawiły się też nowe informacje o samym Cardspace 3.5.

Dla odmiany cytuję dziś samego siebie z pracy swojej. W poniższych kawałkach starałem się streścić w dużym skrócie nowe infomacje -:)

Jedną z ważniejszych zmian w Cardspace w wersji 3.5 jest wprowadzenie obsługi nowych standartów WS-SX (ang. Web Services Secure Exchange) opracowanych przez OASIS . Obecnie obok starej specyfikacji WS-Trust (Trust10) możemy korzystać z jej nowej wersji WS-SX (Trust13). Dotyczy to m.in wystawcy tożsamości IP i serwisu RP. Na podstawie otrzymanej polityki Cardspace ustala wersję specyfikacji. Gdy budujemy STS w technologii WCF, należy zastosować nowy binding WS2007FederationHttpBinding lub CustomBinding z odpowiednimi ustawieniami. Sposób przetwarzania komunikatów RST/RSTR również ulega pewnym zmianom. W przypadku web serwisu RP budowanego w WCF użyteczne są bindingi: Ws2007HttpBinding, WS2007FederationHttpBinding lub CustomBinding.

Microsoft udostępnił również witrynę http://www.federatedidentity.net/, na której możemy przetestować uwierzytelnianie za pomocą kart zarządzanych.

Brak komentarzy: