sobota, 1 grudnia 2007

Silverlight: gra niczym "Milionerzy"

...
Nie będzie już Silverlight 1.1
...
Ponieważ będzie ... Silverlight 2.0 !!!


Tytuł jednego z newsów na jednym z portali był tak sformułowany, że zapowiadał niebyt Silverlight 1.1. Zanim przyczytałem treść newsa pomyślałem, że to może koniec rozwoju tej technologii. Na szczęście wszystko się wyjaśniło i będziemy mieć od razu Silverlight 2.0 (sytuacja dla mnie zupełnie jak swego czasu w "Milionerach" Urbańskiego - sic!). Zmiana numeru wersji wydaje się sensowna, bo w następnym wydaniu planowane jest wiele nowych "features". Publiczna beta ma się ukazać w pierwszym kwartale 2008 i ma zawierać:
- WPF UI Framework: rozszerzalne kontrolki, zarządzanie layout'em, 2-way binding, wsparcie dla szablonów i skórek (ma być zachowana kompatybilność z podzbiorem WPF 3.5)
- nowe kontrolki: typowe znane z formularzy (textbox, checkbox, radiobutton, itd), zarządzające layout'em (StackPanel, Grid, itd), o częstej funkcjonalności (TabControl, Slider, ScrollViewer, ProgressBar, itd), do obsługi danych (DataGrid, itd)
- bogatą komunikację sieciową: REST, POX, RSS, WS-*, wsparcie dla dostępu cross domain
- bogatą bibliotekę klas: klasy podstawowe (kolekcje, IO, generyki, wątki, globalizacja, XML, local storage, itd), LINQ for XML i integracja z HTML DOM API

Spośród wymienionych elementów, najbardziej się cieszę z kontrolek (do tej pory prawie ich nie było!), paneli, gridów oraz szablonów i skórek. To jest to czego wyraźnie brakowało w dotychczasowych wersjach Silverlight, w tym 1.1 Alpha. Dzięki kontrolkom Silverlight będzie użyteczny do budowy formatek w aplikacjach o biznesowej funkcjonalności, dla różnych przeglądarek i bez potrzeby instalowania frameworka przez klientów. I będzie to - jak się wydaje - znacznie lepsza opcja od dotychczasowych rozwiązań Microsoftu w zakresie "smart client" (stare niebezpieczne ActiveX, zarządzane kontrolki Windows Forms .NET hostowane w IE i wymagające instalacji frameworka po stronie klienta, WPF XBAP hostowane w IE i Firefox (od .NET 3.5) - jednak wciąż wymagające frameworka u klienta)

Brak komentarzy: