piątek, 4 stycznia 2008

SILVERLIGHT: DIGGING DEEPER

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią pora teraz na Silverlight:

1. Czy ustawienia w Silverlight są zależne od ustawień na stronie HTML?
2. Czy plik z XAML musi być umieszczony w tej samej domenie, co strona z Silverlight?
3. Co musimy wybrać w ustawieniach kontrolki Silverlight, by uzyskać przezroczyste tło?
4. Co lepiej wybrać na tło w kontrolce Silverlight: kolor Transparent czy kolor identyczny z body hostującej strony HTML? Dlaczego?
5. Przeznaczenie parametru enableHtmlAccess w kontrolce Silverlight.
6. Czy elementy UIElement są rozszerzalne w Silverlight 1.0?
7. Czy ten sam XAML może dać różne efekty w WPF i Silverlight?
8. Czy domyślna czcionka w Silverlight i WPF jest taka sama?
9. Czy w Silverlight można użyć przestrzeni nazw http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation zamiast http://schemas.microsoft.com/client/2007?
10. Różnica w zapisie propercji Name pomiędzy Silverlight 1.0 a WPF.
11. Czy w Silverlight możemy użyć property element do wyrażenia propercji o prostym typie, tak jak w WPF?
12. Czy w Silverlight 1.0 dane punktu można zapisać w XAML bez pomocy konwertera?
13. Różnica w zapisie attached property pomiędzy Silverlight 1.0 a WPF w przypadku obiektu klasy, która zawiera tę propercję. Czy zapis: Canvas Left='100' jest w Silverlight poprawny?
14. Czy zadziała w Silverlight następujący kod Java Script: e.Fill = 'Red'; e2.Fill = e.Fill; ?
15. Który z zapisów odwołania się do attached property jest poprawny w kodzie Java Script w Silverlight: e.Canvas.Left = 10 czy e["Canvas.Left"] ?
16. Czy kontrolka Silverlight 1.0 może być zainicjowana bez statycznego XAML?
17. Czy nazwy elementów tworzonych za pomocą metody CreateFromXaml muszą być inne od nazw już występujących elementów?
18. Co jest jednostką miary w Silverlight a co w WPF?
19. Czy Silverlight wspiera czcionki zainstalowane na maszynie klienta (np. Calibri w Windows Vista)?
20. Jaka jest domyślna czcionka w Silverlight?
21. Co się stanie z tekstem w TextBlock z ustawieniem FontWeight='Bold'?
22. Czy Silverlight wspiera efekt pochylenia dla czcionek bez natywnego wsparcia?
23. Czy kontrolka Silverlight może pobierać wiele plików spakowanych w jednym pliku ZIP?
24. Które z następujących formatów są wspierane przez Silverlight 1.0: JPEG, GIF, BMP, PNG?
25. Co się stanie, jeśli obrazek nie mógł zostać załadowany?
26. Czy wycentrowanie elementu można uzyskać za pomocą XAML-a w Silverlight 1.0?
27. Czy można samemu obsłużyć prawy przycisk myszy w Silverlight 1.0?
28. Które zdarzenia są wspierane przez Silverlight 1.0: rollover, drag & drop, podwójne kliknięcie, przewinięcie rolki?
29. Co się stanie, jeśli kursor przechwyconej myszy wyjdzie poza obszar kontrolki Silverlight?
30. Sposób na zaimplementowanie drag & drop oraz customowego kursora.
31. Czy zdarzenia klawiatury mogą być obsługiwane w elementach innych niż root?
32. Czy zawsze naciśnięcie każdego klawisza/kombinacji klawiszy dotrze do kontrolki Silverlight? Od czego to może zależeć?
33. Kiedy tryb full-screen może być zainicjowany i z czego to wynika?
34. Który z klawiszy jest obsługiwany w trybie full-screen: Enter, Esc, Tab?
35. Czy można "pełnoekranowy" Silverlight łączyć z HTML?
36. Czy w trybie full-screen wspierana jest transparentność?
37. Co się stanie, jeśli w trybie full-screen otworzymy okno (np. z komunikatem)?
38. Na bazie jakiego obiektu przeglądarki (mającego związek z AJAX) zbudowany został obiekt downloader?
39. Czy rozszerzenie pliku ZIP pobieranego przez Silverlight może być dowolne?
40. Czy rozszerzenie pliku ZIP z plikami czcionek pobieranego przez Silverlight 1.0 może być dowolne?
41. Jakie zdarzenie jako jedyne jest wspierane przez event trigger w Silverlight 1.0?
42. Które z wymienionych akcji są wspierane przez Silverlight 1.0: BeginStoryBoard, PauseStoryBoard, StopStoryBoard?
43. Dlaczego należy unikać animacji wielkości tekstu w Silverlight? Co należy zrobić z tekstem, aby polepszyć sytuację?
44. Jakie formaty audio i video są wspierane przez Silverlight?
45. Kluczowa różnica między sposobem realizacji obsługi audio/video w WPF a Silverlight.
46. Czy na wszystkich systemach operacyjnych możemy odtwarzać audio/video za pomocą Silverlight?
47. Czy Silverlight wspiera odtwarzanie pliku Windows Media Video ze ścieżką dźwiekową mp3?
48. Czy Silverlight odtworzy plik mp3 330 kbps?
49. Czy Silverlight odtwarza video w trybie full-screen?
50. MediaElement ma większą funkcjonalność w WPF czy w Silverlight?
51. Czy Silverlight pozwala dla odtwarzanego utworu odczytać informację o artyście i albumie?
52. Czy WPF pozwala dla odtwarzanego utworu odczytać informację o artyście i albumie?
53. Czy Silverlight wspiera DRM?
54. Trzy protokoły pobierania plików multimedialnych na maszynę klienta wspierane przez Silverlight.
55. Czy Silverlight umożliwia streaming multimediów?
56. Czy Silverlight obsługuje playlisty ASX?
57. Czy Silverlight obsługuje timeline markers?
58. Dlaczego powinno się unikać jawnego określania propercji Width i Height w MediaElement? Co można zamiast tego zrobić z plikiem multimedialnym?
59. Które narzędzie Microsoftu z linii Expression automatycznie generuje odtwarzacz multimedialny ze skórkami w XAML?

Brak komentarzy: