środa, 2 stycznia 2008

WPF: DIGGING DEEPER - PART TWO, LONG TOO!

Z uwagi na świąteczną przerwę, dzisiejszy post będzie jeszcze dłuuższy niż poprzedni. A więc kontynuujmy ...

36. Czy przy błędzie w bindingu zostanie wyrzucony wyjątek?
37. Jakim znakiem rozpoczyna się ścieżka do bindingu bieżącego elementu kolekcji?
38. Czy w jednym bindingu można używać jednocześnie składni XPath i Path?
39. Czy docelowa propercja w bindingu musi być dependency property?
40. Co się wykonuje wcześniej w bindingu: walidator czy konwerter?
41. Jakie korzyści daje CompositeCollection?
42. Do czego służą MultiBinding i PriorityBinding?
43. Styl bez nazwy odnosi się tylko do klas o zadeklarowanym typie, czy także do klas dziedziczących z tego typu?
44. Czy styl może odnosić się do wielu rodzajów kontrolek jednocześnie?
45. Co się stanie, jeśli styl odnosi się do propercji, która nie występuje w kontrolce związanej z tym stylem?
46. Czy data trigger może odnosić się do dependency property?
47. Czy więcej niż jedna propercja może stanowić warunek wyzwalający trigger?
48. Czy nazwanie elementu w szablonie powoduje, że jest on dostępny z poziomu kodu proceduralnego?
49. Czy może być template bez x:Key?
50. Do czego służy template binding? Jaki jest jego obszar działania?
51. Czy template binding działa z obiektem typu Color?
52. Co zrobić w przypadkach, kiedy template binding nie działa? Czym można go zastąpić?
53. Do czego służą elementy w szablonie o nazwie PART_XXX?
54. Co się stanie, jeśli w słowniku brak stylu oczekiwanego przez aplikację?
55. Czy WPF udostępnia zdarzenie zmiany themy w systemie Windows?
56. Czy plik themes\Aero.NormalColor.xaml jest brany pod uwagę tylko przy ustawionym stylu Aero w Windows Vista?
57. Zalety i wady użycia StreamGeometry.
58. Na co pozwala CombinedGeometry?
59. Czy w WPF można wskazać odpowiednik obiektu Graphics z Windows Forms?
60. Co to jest hit testing?
61. Visual hit testing a input hit testing.
62. Czym się różni Polyline od Polygon?
63. Co dokładnie oznacza kolor Transparent?
64. Za pomocą jakiego rodzaju Brush możemy w WPF bardzo łatwo uzyskać "efekt odbicia lustrzanego" ? Czy odbicie przycisku pozostanie w pełni funkcjonalną kontrolką?
65. Jeśli zastosujemy w WPF 3.0 bitmap effect, to czy obraz wyświetlany przez VisualBrush będzie poprawnie odświeżany?
66. Czy bitmap effect może być generowany sprzętowo?
67. Czy WPF wspiera w kodzie zarządzanym pisanie własnych efektów bitmapowych?
68. PerspectiveCamera a OrtographicCamera.
69. Czym się różni AxisAngleRotation3D od QuaternionRotation3D?
70. Dlaczego mamy DoubleAnimation, BooleanAnimation, itd. zamiast generycznej klasy Animation?
71. Czy w obiekcie animacji musimy określić propercje From i To?
72. Animacja trwa 10s. Ustawimy jej propercję AutoReverse na true. W jakim czasie wykona się animacja?
73. Czy EventTrigger może być aktywowany zdarzeniem, nie będącym routed event?
74. Jak korzystając z obiektu Storyboard powtórzyć sekwencję zawartych w nim animacji?
75. Chcemy stworzyć tzw. "fisheye efekt" (najechany myszką element powiększa się, najbliższej sąsiadujące elementy również ulegają powiększeniu, choć w mniejszym stopniu). Czy Storyboard może odwoływać się do innego obiektu niż ten, który zawiera event trigger (z tym Storyboard)?
76. Powiązania i różnice między klasami: SoundPlayer a SoundPlayerAction, MediaPlayer a MediaElement i MediaTimeline, SoundPlayer a MediaPlayer.
77. Zależność klas audio/video od Win32 PlaySound API i Windows Media Player API
78. Czy za pomocą SoundPlayer odtworzymy plik .mp3?
79. Jaka wersja odtwarzacza Windows Media Player w systemie Windows jest wymagana do działania MediaPlayer, MediaElement i MediaTimeline? Co się stanie, jeśli nie będzie odpowiedniej wersji odtwarzacza, a będziemy chcieli w WPF odtworzyć audio/video?
80. Ciekawostka: Jak zrobić snapshot bitmapowy dla odtwarzanego video?
81. Po co jest propercja SlipBehavior w StoryBoard?
82. Czy korzystając z MediaPlayer możemy odtwarzane pliki multimedialne zaszywać w assembly?
83. Ograniczenia dotyczące ścieżek w MediaElement, MediaTimeline, MediaPlayer w stosunku do innych elementów WPF i z czego to wynika.
84. Związek klas rozpoznawania i syntezy mowy z Microsoft Speech API.
85. Jaki głos jest dostępny standartowo w Windows Vista?
86. Czy można zsyntetyzowaną mowę zapisać do pliku?
87. Co to jest SSML?
88. Czy można zsyntetyzowaną mowę zmieszać z zawartością pliku .mp3?
89. Co musi być zainstalowane i uruchomione w systemie Windows XP, aby rozpoznawanie mowy działało? Co należy zrobić, aby uaktywnić rozpoznawanie mowy w Windows Vista?
90. Co to jest SRGS?
91. Czy trzeba pisać kod, aby wypowiadane słowa automatycznie zapisywały się do pola TextBox w WPF w systemie Windows Vista?
92. FlowDocument a FixedDocument
93. Czy dokument XPS jest statyczny czy dynamiczny?
94. Czy WPF zawiera przeglądarkę dokumentów XPS i pozwala je tworzyć?
95. Różnice między FlowDocumentScrollViewer, FlowDocumentPageViewer, FlowDocumentReader, DocumentViewer.
96. Jakie kontrolki wspierają dodawanie adnotacji do dokumentów?
97. Które z poniższych kontrolek wspiera WPF: TextBox, DataTimePicker, MonthCalendar, NumericUpDown, MaskedTextBox, NotifyIcon?
98. Czy kontrolka WPF może być hostowana w aplikacji Win32?
99. Czy kontrolka Win32 może być hostowana w aplikacji WPF?
100.Ciekawostka: Jak obraz video z kamery internetowej umieścić w swojej aplikacji?
101. Czy kontrolka Windows Forms może być hostowana w aplikacji WPF?
102. Czy kontrolka WPF może być hostowana w aplikacji Windows Forms?
103. Jakie są ograniczenia hostowanych w aplikacji WPF kontrolek wykonanych w innych technologiach w stosunku do kontrolek WPF?
104. Związek między klasą Window a HwndSource.
105. Dlaczego kontrolki Windows Forms hostowane w WPF domyślnie przyjmują wygląd "klasyczny" bez obsługi themy systemu Windows? Co należy uczynić, by wyświetlały się z themą?
106. Czy rozmiar czcionki o tej samej wartości liczbowej w WPF i Windows Forms jest taki sam? Ile wynosi stosunek czcionki w Windows Forms do czcionki w WPF?
107. Czy można hostować kontrolki ActiveX w WPF?
108. Czy można bezpośrednio hostować kontrolki ActiveX w WPF?
109. W jaki sposób można hostować kontrolkę ActiveX w aplikacji WPF standalone, XBAP, luźnym pliku XAML?
110. Ciekawostka: Jak nazywa się kontrolka ActiveX wyświetlająca zdalny pulpit w systemie Windows i jak można osadzić ją w swojej aplikacji?
111. Czy można hostować kontrolkę WPF w kontrolce ActiveX?
112. UserControl a custom control
113. Dwa sposoby wiązania elementów w szablonie kontrolki z logiką w kodzie proceduralnym.
114. Etapy w procesie pozycjonowania i określania rozmiarów elementów zawartych w panelu.
115. Dwie metody, które trzeba nadpisać, aby stworzyć panel układający elementy według customowej logiki.
116. Czy metoda Measure elementu musi być wywołana w metodzie MeasureOverride panelu?
117. Czy metoda MeasureOverride może zwracać podany jej rozmiar availableSize?
118. Jaka jest logika layout'u w panelu wstążki (ang. ribbon) w MS Office 2007?
119. Jakie narzędzie z SDK służy jako profiler WPF (m.in pokazuje najbardziej zasobożerne elementy wizualne, sposób renderowania danego elementu - software/hardware itd)?
120. Jak nazywa się sterownik w Windows Vista umożliwiający wydruk dokumentów XPS?

To tyle na razie ciekawostek z WPF, następne posty o podobnej stylistyce będą na temat Silverlight.

Brak komentarzy: