niedziela, 8 czerwca 2008

Silverlight 2 Beta 2 - wydany !

Ze strony http://silverlight.net/GetStarted/ można pobrać:
- Silverlight 2.0 Beta 2 (runtime + SDK)
- Expression Blend 2.5 June Preview 2008
- Deep Zoom Composer
- Microsoft Silverlight Tools Beta 2 for Visual Studio 2008

Deep Zoom Composer pozwala wykorzystać nową funkcjonalność w Silverlight, pozwalającą zarządzać kolekcjami obrazków (przykład na witrynie http://memorabilia.hardrock.com/)

Zmiany Beta 2 w stosunku do Bety 1 są opisane m.in pod linkami: http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/06/06/silverlight-2-beta2-released.aspx, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645049(VS.95).aspx

Oto niektóre z nich:
- nowa kontrolka TabControl
- przeniesienie wielu kontrolek z SDK do runtime
- edycja template'u kontrolki za pomocą nowego Expression Blend
- Visual State Manager - ułatwia tworzenie template'ów dla kontrolek - dla poszczególnych stanów kontrolki (np. przycisk wciśnięty) definiujemy za pomocą designera widoki oraz parametry przejścia z jednego stanu do drugiego (runtime generuje sam animacje). Nie trzeba samemu pisać żadnego kodu ani definiować obiektów Storeboard, wystarczy sam designer! VSM zostanie również dodany do WPF w tym roku w późniejszym okresie.
- dodanie wsparcia dla pisma odręcznego, UI Automation Framework, kolekcji DeepZoom
- udoskanalenia w animacjach, w systemie graficznym i multimediach, w kontrolce DataGrid, Calendar, w data binding, w korzystaniu z Isolated Storage
- poprawiona kompatybilność z WPF 3.5 (z kolei do samego WPF 3.5 zostaną dodane pewne rozszerzenia w .NET 3.5 SP1)
- komunikacja sieciowa: wywołania międzydomenowe z politykami bezpieczeństwa, wywołania sieciowe w wątku w tle, komunikacja duplex (serwer sam się może komunikować z klientem), ułatwiona komunikacja z usługami Web Service (nowy projekt w Visual Studio o nazwie Silverlight-enabled WCF Service), wsparcie dla ADO.NET Data Services (w .NET 3.5 SP1), dodanie LINQ to JSON

Jak widać w Becie 2 wprowadzono sporo nowych elementów, w dodatku niektóre elementy nie występują jeszcze w .NET 3.5 i on również będzie rozszerzany (m.in w SP1). Sporo się dzieje w ostanim czasie, oj sporo.

Brak komentarzy: