piątek, 21 listopada 2008

Szkolenia z Silverlight 2 - video [update]

Ostatnio zajmuję się m.in przeprowadzaniem szkoleń z Silverlight 2. Razem z kolegami wpadliśmy na pomysł, by je  przy okazji nagrać i udostępnić szerszej społeczności.

Szkolenie składa się z czterech części. Aktualnie został zamieszczony materiał video z  modułów II, III i IV. Nagranie z modułu I opublikuję w późniejszym terminie.

Silverlight 2 - szkolenie cz.2


Silverlight 2 - szkolenie cz.2 from Marcin Kruszyński on Vimeo.

Opis: Dokładne omówienie najbardziej kluczowych koncepcji i mechanizmów technologii Silverlight – wiedza z tym związana pozwoli uniknąć niespodzianek podczas implementacji oraz jest pomocna przy tworzeniu własnych kontrolek. Jeden z ich rodzajów (tzw. user controls) został przedstawiony w końcowej części tego modułu.

Silverlight 2 - szkolenie cz.3


Silverlight 2 - szkolenie cz.3 from Marcin Kruszyński on Vimeo.

Opis:  Omówienie transformacji i animacji oraz mechanizmów dostosowywania wyglądu kontrolek do własnych potrzeb (style i szablony). Sposób tworzenia własnych kontrolek z możliwością zmiany wyglądu (custom controls). Ostatnia część modułu poświęcona tzw. tematom z Silverlight Toolkit, które stanowią jeszcze jeden sposób na zmianę wyglądu kontrolek.

Silverlight 2 - szkolenie cz.4


Silverlight 2 - szkolenie cz.4 from Marcin Kruszyński on Vimeo.

Opis: Poruszone zostały tutaj zagadnienia związane z integracją z technologiami służącymi do budowy stron Web (HTML, JavaScript, AJAX). Następnie został dokonany przegląd możliwych scenariuszy w komunikacji (protokoły, rodzaje serwisów, technologie). Omówiono również obsługę danych XML oraz korzystanie z ADO.NET Services. Końcową część modułu poświęcono efektowi Deep Zoom i narzędziu Deep Zoom Composer.

Życzę miłego oglądania!

P.S Oryginalne pliki WMV z lepszą jakością obrazu można pobrać ze strony Vimeo (po dokonaniu darmowej rejestracji)

Brak komentarzy: