niedziela, 27 maja 2012

SVG - odc.0

Tym postem rozpoczynam kilkuodcinkową serię nt. SVG. W niedalekiej przyszłości będzie też podobny cykl dla CSS3. Zresztą różnych cykli związanych z szeroko rozumianym HTML5 będzie jeszcze dużo z uwagi na sporą liczbę zagadnień z nim związanych -;)

Zacznę od dygresji, że w tym roku nie było konferencji MIX, co wiąże się z zachodzącymi w korporacji zmianami. Oprócz korzystania z wielu różnych materiałów postanowiłem więc zrobić sobie małą retrospekcję i obejrzeć niektóre prezentacje związanych z szeroko rozumianego HTML5 z wcześniejszych konferencji 2010 i 2011. Może wtedy spojrzę na minione lata inaczej (wtedy głównie oglądało się prezentacje związane z .Net, Silverlight, Windows Phone)

Jedną z takich prezentacji o SVG jest SVG: The Past, Present and Future of Vector Graphics for the Web (Mix 10), która ma być wprowadzeniem, ale ma też ładną grafikę. Pozwoliłem sobie zrobić z niej streszczenie i zamieścić trochę screenshotów. Animowany zegar w 2005 roku kojarzył się z demonstracją XAML w WPF, ale dwa lata temu posłużył do pokazania przykładu w SVG.

Właściwości

svg_2

 • Document Structure
 • Basic Shapes
 • Paths

svg_3

svg_5

 • Text
 • SVG Fonts

svg_6

 • Transforms
 • Painting, Filling, Color
 • Scripting
 • Styling
 • Gradients and Patterns
 • Clipping and Masking
 • Markers and Symbols
 • Filter Effects

svg_4

 • Declarative Animation

svg_8

 • Video

svg_9

 • Geolokalizacja
 • Metadata

image

 • Data-driven

svg_10

 • Współpraca z CSS media queries
 • Dostępność (text, ARIA)

svg_11

Struktura

 • <svg> - główny
 • <defs><use> - reużytkowanie przez klonowanie
 • <g> - grupowanie
 • <image>

Prezentacja

 • <circle>, <ellipse>, <rect>, <line>, <polyline>, <polygon>
 • <path>
 • <text>

Interaktywność / stylowanie

 • DOML2Core i SVGDOM - informacja o dostępnym skryptowaniu
 • Zdarzenia
 • Prezentacyjne atrybuty / stylowanie w CSS

Transformacje

 • translate
 • skewX/skewY
 • scale
 • rotate
 • matrix

Osadzanie w przeglądarce

 • w HTML5 (tag <svg>)
 • jako pełny dokument (rozszerzenie .svg)
 • w XHTML
 • <object>

Wytwarzanie

 • Obrazki
  • Adobe Illustrator
  • Inkscape (open source)
 • Dynamiczne z animacjami
  • Amaya (open source)
  • Beatware Mobile Designer
  • Ikivo Animator

Scenariusze

 • Engineering Documents
  • Used in a lot of enterprise shops
  • Recommended -> required by Governmental Institutions
 • Graphs / Charts / Maps
  • Supports end user interactivity and Ajax style data updates (Google, Bing)
 • Media and Graphics
  • CSS or background images
  • Posters (great for printing)
  • JavaScript-animated Graphics
 • Gaming

Przyszłość

svg_12

Brak komentarzy: