środa, 12 czerwca 2013

W oczekiwaniu na BUILD 2013: śladami Justin Angela

Przestudiowałem uważnie, co Justin Angel odkrył w WinRT API nadchodzącego Windows 8.1. Swoje odkrycia oparł na buildzie 9385, którego nie jest trudno znaleźć w sieci -:) Artykuł znajduje się na stronie http://justinangel.net/Win81APIs. Wiele ciekawych informacji, kto ma mniej czasu może rzucić okiem na moje streszczenie poniżej. Oczywiście informacje są z pewnością niekompletne, na TechEd i Computex był już prezentowany nowszy build 9415 z nowymi, istotnymi funkcjonalnościami. Po drugie nie wszystko musi trafić do oficjalnego API, czasem z pewnych niewystabilizowanych funkcjonalności rezygnuje się tuż przed releasem. Za ok dwa tygodnie i tak się wszystkiego dowiemy na konferencji BUILD.

9385_02

Większe zmiany:

1. Obsługa protokołów RfComm i GATT (z Bluetooth 4.0)  - obsługa zewnętrznych urządzeń Bluetooth, w tym używająch mało energii (tj. monitory pracy serca, termometry, czytniki glukozy etc.)

2. Obsługa skanerów kodów kreskowych i czytników kart magnetycznych (przydatne w aplikacjach POS)

3. Obsługa Smart Cards - używanie i zarządzanie kartami (autoryzacja, reset pinu, tworzenie, niszczenie)

4. Zasilanie zdalnymi obrazkami ekranu lock-screen

5. Obsługa VPN

6. Obsługa skanerów - skanowanie i przetwarzanie obrazu po zeskanowaniu, ustawienia (niewykluczone aplikacje producentów sprzętu, podobnie jak wcześniej było z drukarkami)

7. Obsługa dowolnych urządzeń IO i USB

8. Natywne renderowanie PDF w aplikacji

9. Obsługa przez aplikację projekcji na wielu ekranach

10. Obsługa skalowania nowych rozdzielczości przez aplikacje  (tablety o dużym DPI) - nowe, dodatkowe współczynniki skalowania (150,160,225)

11. Obsługa kamer low-lag / HDR - kamery z niedużym opóźnieniem między poleceniem zrobienia zdjęcia a jego zrobieniem, robienie sekwencji zdjęć i wybieranie z nich najlepszych cech

12.  Nowe rodzaje aktywacji aplikacji: RestrictedLaunch,  AppointmentsProvider, Contact, ContactsProvider, LockScreenCall

13. Aktywacja aplikacji przy opuszczeniu bądź wejściu w dany obszar lokalizacji geograficznej (np. przy wejściu do restauracji, przy zbytnim oddalaniu się dziecka itp) - LocationTrigger i rejestracja obiektu klasy GeoFence (w postaci okręgu)

14. Aplikacja wywoływana z lock-screen (np. odbiór rozmowy na Skype bez odblokowania ekranu) - na ekranie lock-screen ustawiany jest napis dla aktywacji (LockScreenCallUI)

15. Appointments Provider- integracja własnych aplikacji typu kalendarz z systemowym kalendarzem, uruchomienie aplikacji z zapytaniem o spotkania z danego okresu, przekazywanie do niej poleceń dodania, usunięcia, zastąpienia, wyświetlenia. Możliwość uruchomienia wbudowanej aplikacji kalendarza, aby użytkownik dodał, podmienił, usunął, wyświetlił spotkanie.

16. Text-to-speech - klasa SpeechSynthesizer, zamiana zwykłego tekstu lub SSML na strumień SpeechSynthesisStream (inaczej niż w Windows Phone 8)

17. Dostęp do nowych folderów specjalnych - KnownFolders: SavedPictures, CameraRoll, Playlists, ApplicationIndexedContent, ApplicationSearchContent (część z nich kojarzy się z Windows Phone)

18. Kontrolka SearchBox (XAML/WinJS)  - do osadzenia w aplikacji, tam, gdzie użycie kontraktu Search byłoby zbyt mało intuicyjne

19. Huby dla SemanticZoom (XAML/WinJS) - kontrolki Hub (widok zoom out dla listy SemanticZoom) i HubSection

20. Kontrolki DatePicker i TimePicker (XAML) - brakujące odpowiedniki kontrolek z dotychczasowego WinJS

21. Kontrolki Flyout, MenuFlayout i SettingsMenuFlayout (XAML) - uproszczenie korzystania z flayout w XAML (w WinJS od początku jest łatwiej)

22. Uproszczenie korzystania z AppBar (XAML) - nowe kontrolki dla XAML (w WinJS od początku jest prościej): AppBarButton, AppBarToggleButton i AppBarSeperator. Dwie pierwsze wykorzystują IconElement (obrazek, ścieżka do XAML, wbudowany symbol lub kształt z czcionki)

23. Udoskonalenia w data bindingu (XAML) - dodanie brakujących opcji (znanych z WPF, Silverlight i WP): FallbackValue, TargetNullValue i UpdateSourceTrigger. Nadal nie ma StringFormat. Obsługa elementów DataTemplateSelector (znanych z WPF)

24. Globalizacja: waluty, systemy numeryczne i formatery - m.in CurrencyFormatter, NumeralSystemTranslator, PercentFormatter, PermilleFormatter, SignificantDigitsNumberRounder

Mniejsze zmiany:

1. TextBox, PasswordBox i SearchBox (XAML) - obsługa watermarków i nagłówków

2. XAML i DirectX - kontrolka SwapChainPanel (“wyspy” DirectX w XAML)

3. MediaElement (XAML) - obsługa MediaStreamSource (znanego z WPF, Silverlight i WP), własne źródła bez potrzeby pisania ich jako rozszerzeń Media Foudation w C++

4. Media - ustawienia przy nagrywaniu audio i wideo oraz robieniu obrazków: auto-focus, scena do przechwycenia, naświetlenie, lampa błyskowa, iso speed, balans bieli itd.

5. Obsługa sieci - PeerWatcher (notyfikacje o wykrywanych urządzeniach), szczegółowe informacje o połączeniu (nazwa access pointa WiFi , użycie danych 3G, poziom sygnału), HTTP: obsługa standardowych nagłówków, słów i elementów protokołu (stringi z HTTP nie bedą już potrzebne, prostsza obsługa serwisów REST)

6. Wszystkie typy szablonów kafelków Windows 8 oznaczone jako obsolete. Wszystkie szablony Windows 8.1 są w trzech rozmiarach: 150x150, 310x310  i  310x150.

Brak komentarzy: