piątek, 25 kwietnia 2014

BUILD 2014 - Windows Phone 8.1: zasoby, bezpieczeństwo, animacje

Przy zamykaniu cyklu bardziej kluczowych prezentacji o WP 8.1 trafiła się dość eklektyczna mieszanka tematyczna. Pokaz odnośnie zasobów mimo istotnych czasami treści o zmianach w WP 8.1 IMHO dość nużący. Bezpieczeństwo rozczarowało mnie też, ale pozytywnie. Spodziewałem się kolejnego nużącego wykładu, a tu sprawnie pokazane, co przybyło w WP 8.1, a przybyło kilka fajnych rzeczy. Animacje XAML również należą to jaśniejszej strony, w WP 8.1 mimo unifikacji mamy też kilka prawdziwych nowości.

 

Managing Resource Constraints on Windows Phone

Nowy WP 8.1 to mniej restrykcji w dostępie do zasobów, mechanizmy “modern” (czyli WinRT) są bardziej wydajne od tych zaimplementowanych w Silverlight. API zostało zunifikowane z Windows, inaczej definuje się wymagania co do pamięci, pojawia się współdzielenie pamięci dla procesów foreground i background.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

New Security Features for Windows Phone

Istotne zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa. Unifikacja z Windows została zrealizowana w bardzo dużym stopniu, chociaż pojawiają się pewne różnice lub pewnych rzeczy nie przeniesiono. Uwagę zwraca Web Authentication Broker (zaadaptowany z Windows, ale z uwagi na mniej pamięci realizujący, podobnie jak pickery na WP wzorzec continue, czyli usypianie i aktywacja aplikacji wywołującej, ale strona dodatkowo implementuje dodatkowy interfejs i jest to troszkę bardziej złożone, niemniej jednak od tej pory implementacja autentykacji w serwisach Web dla aplikacji WP to czysta przyjemność!), przechowywanie danych uwierzytelniających, certyfikaty, kryptografia, wirtualne inteligetne karty (to wszystko znamy już z Windows 8/8.1, czasami pewne rzeczy nie zostały przeniesione jak np. zmiana i resetowanie PIN w wirtualnych kartach) oraz wgrywanie aplikacji na kartę SD (było to już pokazywane na innych prezentacjach o WP).

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

virtual smart card!

image

image

image

image

 

Animations in Windows Phone XAML Apps

W przypadku tranzycji i animacji oprócz unifikacji API z Windows 8.1 (czasami zachowania są inne), pojawiły się też zupełnie nowe, typowe tylko dla WP 8.1. Są to: NavigationThemeTransition (trzy warianty: Common/Slide/ContinuumNavigationTransitionInfo) oraz Pivot.SlideInAnimationGroup. Aby poznać ich działanie, najlepiej obejrzeć tę prezentację, gdzie zostały pokazane w akcji.

czerwone - wspólne dla Windows i Windows Phone 8.1, wspólne API to nie zawsze dokładnie takie samo zachowanie

image

image

image

image

image

image

Common - cała strona podnoszona i opuszczana, staggering - elementy listy przesuwane i podnoszone przy różnym przesunięciu i czasie

image

image

image

image

slide - podjazd zawartości od dołu i od góry strony

image

continuum – lekkie wlatywanie/wylatywanie

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

czerwone - wspólne API i zachowanie dla Windows i WP 8.1

filoletowe - wspólne API dla Windows i WP 8.1, inne zachowania

niebieskie - nowości, dostępne tylko w WP 8.1

Brak komentarzy: