wtorek, 18 listopada 2014

Connect(); - część pierwsza

Trochę podsumowania po obejrzeniu pierwszych 16 wybranych przeze mnie filmików.  Nie są to długie filmy, nie zawsze mają też dużo szczegółów, w kilku nagraniach zdarza się nawet powtarzanie czy pokazanie tych samych lub bardzo podobnych zagadnień.  Komentarze ograniczyłem do minimum. Myślę, że same screenshoty już dużo mówią.

 

Keynote: Developers in the mobile-first, cloud-first era

Oficjalne dystrybucje serwerowego .NET na Linux i OS X

 

Visual Studio in a world of multiple devices

Zdalne debugowanie w Visual Studio aplikacji ASP.NET na Unix

image

image

Live Visual Tree w XAML!

image

szablony projektów dla Android i iOS

image

designer dla iOS

image

designer dla Android

image

emulator Android

image

Apache Cordova

image

Pełne debugowanie w Visual Studio aplikacji uruchomionej na iOS.

image

 

Cloud development with Azure and Visual Studio

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Internet of Things

image

image

 

Visual C++ for Cross-Platform Mobile Development using Visual Studio 2015

image

iOS także w niedalekiej przyszłości

Dynamic Shared Library (Android):  dla Xamarin lub Javy

Native Activity Application (Android):  jak wiadomo Android ma też natywne API w C++, popularne zwłaszcza dla aplikacji OpenGL

image

image

Możliwość debugowania

image

 

ASP.NET 5

image

 

Introducing Visual Studio Community 2013

image

image

 

.NET 2015 & Managed Languages

image

C#:  operator nameof()

image

Przy pomocy F# można też tworzyć aplikacje na iOS i Android

C#:  operator ?.

image

C#:  interpolacja stringów

image

image

 

ASP.NET 5

image

image

image

image

image

image

 

Multi-Device Development Using Visual Studio (iOS, Android, & Windows)

image

image

Xamarin Forms

image

Można też tworzyć wtyczki specyficzne dla danej platformy

image

image

 

Visual Studio Debugging and Profiling

image

image

obecnie tylko kod zarządzany

image

 

Visual Studio 2015 IDE Productivity

image

 

C++ in Visual Studio 2015

Współdzielony C++ na razie pomiędzy Windows i Android

async w C++

image

lepsza diagnostyka DirectX m.in monitoring zużycia GPU

image

image

image

image

image

image

image

 

Sharing Code Across Platforms With Visual Studio 2015

Shared Project w VS 2015 pomiędzy różnymi projektami  (w VS 2013 po raz pierwszy pomiędzy projektami dla aplikacji Store)

image

image

 

Visual Studio Emulator for Android

image

image

image

Android Emulator - ten powolny z Android SDK,  VS Emulator Android Phone/Tablet - emulatory Visual Studio oparte na Hyper-V

image

image

image

image

Camera App  - obraz zastępczy dla aparatu

image

image

image

image

 

Modern Web Tooling in Visual Studio 2015

Integracja

  • Bower - dla aplikacji klienckich
  • Npm - dla narzędzi
  • Grunt
  • Gulp

image

image

image

image

image

image

image

image

image

http://blogs.msdn.com/b/webdev/

 

Cross-Platform Mobile Development with Visual Studio

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Update dla Windows 8.1 i WP 8.1

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Brak komentarzy: