niedziela, 3 maja 2015

BUILD 2015 (3) - Spartan, Web, aplikacje uniwersalne, Continuum, XAML, wydruki w Windows 10 Mobile

Na trzecią “kolejkę” kolejne zagadnienia z aplikacji uniwersalnych, w tym trochę tematyki webowej. Cokolwiek webowego nie wrzucimy powinno działać jak w przeglądarce Microsoft Edge (Spartan). Nie trzeba się niczego dodatkowego uczyć, natomiast można wykorzystać komponenty wizualne z cross-przeglądarkowego WinJS (zapewniona wygodna integracja z frameworkami JS takimi jak Knockout.js, Angular.js, React). Continuum oraz wydruki to z kolei duże kroki do tego, by telefon mógł pełnić rolę PC.

 

"Project Spartan": Introducing the New Browser and Web App Platform for Windows 10

image

image

image

image

image

image

demo: istniejące rozszerzenie prawie nie zmodyfikowane

image

 

Hosted Web Apps and Web Platform Innovations

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

skorzystanie z komponentu WinRT z poziomu Js w WebView

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

podobnie do keynote 2

na koniec piszemy:  manifoldjs visualstudio  - kod (ikony, manifest z url) zostaje umieszczony projekcie VS, który zostanie otwarty

image

 

Optimizing Windows Apps for Continuum

image

image

na keynote była symulacja, teraz pierwszy pokaz na żywo (deweloperzy ciężko pracowali, by to się udało)

image

teraz sobie przeedytujemy raport, który podesłał nam kolega

image

image

PC z telefonu na każdym ekranie

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image  image

image

image

Testowanie - okno na desktopie

image

domyślnie system może przeskalować ikony w dół, ale lepszy wygląd będą miały dedykowane

image

image

image

image

image

image

 

JavaScript Frameworks in Your Apps and Sites from WinJS and Beyond

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Cordova

image

image

cordova run windows

image

debugowanie, najprościej za pomocą F12 Tools

image

image

image

 

API Contracts (or How I Learned to Stop Checking OS Versions and Love Feature Detection)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

Navigation and Windowing in Universal Windows Apps

image

image

image

image

image

image

wiele widoków jednej aplikacji

image

możliwość otwierania nowych instancji podczas aktywacji np. przez rozszerzenie pliku (np. Photos, w 8.1 tego nie było)

image

później w tym roku

image

image

image

image

image

w trybie dla tabletu przycisk Back powinien pojawić się na dolnym systemowym pasku (w buildzie innym niż podczas prezentacji)

image

image

image

image

image

 

Moving to the Universal Windows Platform: Porting an App from Windows 8.1 XAML or Windows Phone…

image

image

image

image

image

image

image

nie ma SettingsPane

folder Mobile na dedykowane widoki XAML

image

#if  WINDOWS_UAP

zunifikowana obsługa przycisku Back

image

image

System.Windows.Profile

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

New XAML Tools in Visual Studio 2015

image

można wyłączyć designer

image

image

edycja inline

image

jednoczesna edycja nazwy klasy w C# i XAML

image

regiony w edytorze XAML

image

image

zapis layoutów w Blend, nie ma predefiniowanego układu dla edycji animacji

oparty na VS, np. pełny intellisense w edytorze XAML

jednoczesna praca z VS - automatyczna aktualizacja podglądu możliwa bez okien dialogowych

udogodnienia do współpracy z klawiaturą

triggery stanów z Windows 10 będą wspierane w wersji finalnej

Live Visual Tree - możliwość włączenia podglądu linii kontrolek

image

ikona z prawej strony nazwy elementu drzewa przekierowuje do źródła w pliku XAML

image

Live Property Explorer

  • pokazuje właściwości z zaaplikowanych styli i ustawione lokalnie, co jest nadpisywane
  • możliwość resetowania wartości do domyślnej
  • możliwość edycji kolekcji np. wierszy w Grid
  • podgląd DataContext

image

image

image

image

image

 

Printing: Developing Apps That Print in Windows 10

Wydruki w Windows 10 Mobile!

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Brak komentarzy: