poniedziałek, 15 maja 2017

[DSP 2017] 25# BUILD 2017 odc.3 (.NET, C#, Visual Studio, Xamarin)

Kontynuując wątek związany z nowościami BUILD’a przyszła pora na .NET i związane z nim zagadnienia. Nie ma wśród nich rzeczy związanych z Windows. Napiszę o nich następnym razem, jak bedę pisać coś o BUILD.

 

Three Runtimes, one standard… .NET Standard: All in Visual Studio 2017

image

image

image

he, he, oldschoolową aplikację Windows Forms łączącą się z bazą zmodernizujemy.

Tworzymy bibliotekę .NET Standard ztargetowaną na .NET Standard 2.0.

image

image

oldschoolowy kod ADO.NET wywołamy z poziomu najnowszego ASP.NET Core 2

image

Można samemu budować pakiety nugetowe dla .NET Standard dzięki opcjom w VS

image

.NET Core 2.0 Preview

image

Prostota definiowania referencji w stosunku do 1.0

image

image

image

image

image

image

 

The future of C#

image

7.1

image

image

zamiast

image

można w 7.1 napisać:

image

Wkrótce async w Main !  Hurra.

image

Opakowanie wywołania task-a bez jego alokacji

image

image

image

nowe snippety

image

generowanie kodu dla Equals i GetHashCode

image

Domyślne implementacje interfejsów

image

image

akceptacja nulla w stringu poprzez zapis string?  jeśli będzie sam tring to dla wartości null w if będzie błąd w kodzie

image

C# 8

image

image

image

 

The future of Visual Studio

image

image

image

2017 15.3.x Preview

serwis C++ dla Linux

Więcej wsparcia dla kodowania w R

image

 

Xamarin: The future of mobile app development

Xamarin Live Player

image

Tools –> Xamarin Live Player –> Live Run Current View 

update na bieżąco przy wprowadzaniu zmian w XAML

image

także dla Visual Studio for Mac

także dla aplikacji natywnych, aby mieć wyświetlanie zmian działamy wtedy na pliku .cs (np. kontroler w iOS)

image

image

image

image

coś wiem o tym –Smile

image

Fastlane

image

image

Bundle Signing w ustawieniach projektu. Za pośrednictwem VS zlecamy utworzenie toższamości, a potem w podobny sposób profilu.

image

Można nawet telefon zarejestrować z poziomu VS

image

image

Aplikacja już się wgrywa, ale zamyka przy próbie uruchomienia.

Przejście z Debug na Release kasuje ustawienia tożsamości i profilu. Generujemy na nowo. W paczce wybieramy dystrybucję.

image

image

image

obecnie

image

będzie lepiej

image

image

image

image

telefon jako kontroler

image

image

image

Xamarin.Forms !!!

image

image

image

image

image

 

What's new in Xamarin.Forms

image

image

image

image

image

Xamarin Forms 3.0

Wydajność

Kompresja layoutu

image

Fast Renderers

image

image

image

image

image

image

image

Osadzanie pojedynczych stron Xamarin.Forms w natywnych aplikacjach C#, a także Java, Obj-C i Swift

image

Tizen

WPF

GTK#

Aplikacja Xamarin.Forms na Ubuntu

image

macOS

mac

image

Demo: hostowanie Xamarin.Forms w aplikacji UWP

image

image

w Androidzie:

image

iOS:

image

XAML Standard

Teraz: 2.3.5 pre-3

Niedługo: 3.0 pre-release

Brak komentarzy: