piątek, 21 grudnia 2007

WPF: DIGGING DEEPER - post długi, dłuuuugi !

Ostatnio z kolegami bawiliśmy się w zgadywanie zagadek z soków "Tarczyn", więc zagadkowa atmosfera udzieliła mi się na dobre i postanowiłem również na swoim blogu od czasu do czasu ją wykorzystywać, by nie było monotonnie. Poniżej pierwsza partia różnych problemów i zagadnień z WPF, które sformułowałem dla odmiany w postaci pytań (a dlaczego tak, a dlaczego by nie? o gustach nie dyskutuje sie). Źródło odpowiedzi na nie wszystkie ujawnię w jednym z następnych postów.

1. Różnice w wykonywaniu aplikacji WPF na Windows Vista a Windows XP/2003
2. Jakie metody faktycznie są wywoływane, gdy ustawiamy w XAML dependency property?
3. Jakie są piorytety przy ustalaniu wartości dependency property?
4. Istota "działania" attached properties
5. Co to są komendy i jakie komendy są wbudowane w TextBox?
6. Czy zawartością Tooltip-a musi być tekst?
7. Czy hostowanego HTML-a w kontrolce Frame można obrócić?
8. Co TextBox w WPF zaczerpnął z MS Word?
9. Zasadnicza różnica między LayoutTransform a RenderTransform
10. Czy wszystkie elementy FrameworkElement wspierają transformacje?
11. Czy Grid może sam pilnować, aby dwie kolumny miały zawsze taką samą szerokość, nawet gdy użytkownik będzie jedną z nich zmieniać?
12. Co się stanie jak WrapPanel umieścimy w ViewBox?
13. Jak tworzymy w Visual Studio aplikację WPF standalone, to gdzie ukryła się metoda Main?
14. Trzy sposoby nawigowania w aplikacji WPF
15. Która z kombinacji przejścia WPF->WPF, WPF->HTML, HTML->HTML, HTML->WPF nie powoduje odnotowania w dzienniku nawigacji?
16. Jaki jest związek między PageFunction a Page?
17. Czy w WPF-ie możemy bezpośrednio korzystać z Task Dialog i Aero Glass?
18. Jaka kombinacja wartości propercji Window: AllowsTransparency, WindowStyle i Background pozwoli stworzyć nam okno o dowolnym kształcie zamiast prostokątnego?
19. Jaki proces odpala XBAP?
20. Dwa sposoby przekazywania parametrów do XBAP
21. W jakim elemencie HTML możemy hostować luźny XAML?
22. Do czego może być przydatny LocBaml?
23. Czy element z logicznych zasobów użyty w wielu miejscach, może w każdym z nich wystąpić w innej instancji?
24. W jakiej kolejności (w drzewie logicznym, aplikacji, systemie) poszukiwany jest zasób o danym kluczu?
25. Co to jest PropertyPath i gdzie znajduje zastosowanie?
26. W przypadku jakiego bindingu 1 czy 2-kierunkowego nie zadziała odłączenie bindingu przy jawnym ustawieniu propercji?
27. Czy możemy zrobić binding do swojej propercji i propercji rodzica?
28. Co jest niezwykłego w kolekcji ObservableCollection?
29. Czym różnią się propercje Items i ItemsSource w ListBox? Czy można z nich jednocześnie korzystać?
30. Czy źródłem bindingu może być propercja niebędąca dependency property?
31. Czy celem bindingu może być propercja niebędąca dependency property?
32. Do czego może być przydatna w ListBox propercja DisplayMemberPath?
34. Co może ułatwić developerowi propercja IsSynchronizedWithCurrentItem w przypadku korzystania z kilku ListBox-ów i tego samego źródła bindingu?
35. Sytuacja z pytania 34: Jeśli wszystkie kontrolki ListBox są z wielokrotnym wyborem, to gdy w pierwszej z nich wybierzemy dwa elementy, to czy również dwa elementy zostaną automatycznie wybrane w pozostałych listach?

CDN (ciąg dalszy nastąpi?)

Brak komentarzy: