sobota, 3 listopada 2012

BUILD 2012 News (2)

Kolejne trzy ciekawe prezentacje na temat Windows Phone 8. Jest ich jeszcze mnóstwo …

 

How to Leverage your Code across WP8 and Windows 8

image

image

image  image

Przenośność:

  • Oddzielenie UI od logiki (MVVM)
  • Portable Class Library dla .NET
  • Stosowanie wspólnego podzbioru WinRT API (Add as link, także komponenty)
  • Reużytkowanie kodu natywnego

      Abstrakcja w postaci serwisów:

      image  image

image

 

Windows Phone 8: Networking, Bluetooth, and NFC Proximity for Developers

image

image

image

image

image

image

Demo: sterowanie samochodem za pomocą Bluetooth

image   image

image

image

Demo: NFC

Tap + Send - przesyłanie piosenki

image

image

image

Skanowanie taga NFC z Uri do piosenki / Zapisywanie Uri do taga NFC

image  image 

image

image

 image

image

Rejestracja protokołu:

image

image

image

Linki:

 

Windows Phone 8: HTML5/IE10 for Developers

Demo: Obsługa gestów

image  image  image

Demo: Gry

image

image

WP8 HTML5 app = wykorzystanie kontrolki WebBrowser dla części lub całej funkcjonalności (szablon w VS)

image

image

IE10: także aplikacje offline

CSS: Background, Highlight - kolory systemowe

image

IsScriptEnabled - włączenie JS w WebBrowser

Dodanie animacji przy wyświetlaniu strony:

image

Dotyk

Zdarzenia podobne jak w Windows 8

imageimage

      image         

      image

      image

Właściwości CSS3 wspierane w IE 10 (np. wiele kolumn, bloki, layout - np. flexbox, -ms-grid)

Viewport

Standard nie pozwala na podejście w stylu panoramy, w samym WP lepiej stosować @-ms-viewport.

image

image

  image 

  image

IE10 wspiera orientację ekranu urządzenia

 image

image

image

image

-Puszczam oczko

image

Brak komentarzy: