sobota, 15 grudnia 2012

BUILD 2012 News (28)

Dwie prezentacje związane z wydajnością rozwiązań webowych (na stronach i w aplikacjach Windows Store), jedna o używaniu dotychczasowego C++ w aplikacjach Windows Store oraz jedna rekreacyjna o Kinect.

 

50 performance tricks to make your HTML5 apps and sites faster

Prezentacja rodzi mieszane odczucia. Na początku zawiera dużo banalnych ogólników, potem jest już lepiej, są precyzyjne wskazówki, przy czym mam wrażenie, że już kiedyś oglądałem podobną prezentację z takimi zagadnieniami. Ale krótko rzucić okiem można.

image

#1

Unikać przekierowań

image

Przetwarzać zapytania najkrócej po stronie serwera

Azure, Google

image

Maksymalizować liczbę żądań jednocześnie obsługiwanych przez serwer

Reużytkować połączenia

Znać serwer

#2

image

Lokalna persystencja zasobów aplikacji w pakiecie

HTML5 App Cache

image

image

image

Ujednolicajmy wielkość liter w nazwach plików (np. obrazków)

#3

Ładujmy stronę w możliwie najnowszym trybie IE

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Nie duplikować załączanych plików .js

Ustandaryzować frameworki JS, wiele z nich duplikuje funkcjonalności

Załączać tylko naprawdę potrzebne pliki .js

#4

image

image

Używać obrazków w natywnych rozmiarach

Zastąpić obrazki elementami CSS3: gradientami, borderami z zaokrągleniami, transformatami oraz

image

Unikać złożonych ścieżek SVG

Obrazki podglądu dla wideo

Zminimalizować używanie plug-inów (Flash, Silverlight, QuickTime)

Pobieranie do cache

#5

image

image

Minimalizacja kodu JS (bez spacji, przejść linii, ze zmiennymi w postaci pojedynczych liter)

Inicjalizowanie kodu na żądanie

image

image

image

image

image

Niewielki i czysty DOM

JSON zamiast XML

image

Używać oszczędnie wyrażeń regularnych

#6

image

image

image

image

 

Diagnosing performance and memory issues in JavaScript-based Windows Store apps

Koniecznie warto obejrzeć! Aplikacje HTML5 na Windows Store naprawdę otrzymały nowoczesne i wygodne narzędzia do diagnozowania!

image

image

image

Visual Studio 2012 –> DEBUG –> Start Performance Analysis Paused

image

image

image

image

image

image

image

image  image

image  image

image 

image

image

image

image

image

Visual Studio –> DEBUG –> JavaScript Memory Analysis (po updacie)

image

image

image

image

Podobne narzędzia będą udostępnione w przyszłości także dla IE.

 

Bringing existing C++ code to Windows Store apps

Prezentacja dotyczy znanego już zagadnienia, ale dostarcza kilku bardziej precyzyjnych informacji. Wykorzystywanie dotychczasowego kodu C++ (zwłaszcza tego powiązanego z dotychczasowym Win32 API i starszymi technologiami) podlega ograniczeniom i należy zdawać sobie z tego sprawę.

image

Komunikacja między procesami nie jest dostępna.

image

COM/ATL bez globalnej rejestracji

image

image

image

WINAPI_FAMILY_PARTITION (WINAPI_PARTITION_DESKTOP lub WINAPI_PARTITION_APP)

image

image

image

image

image

Do powieszenia na ścianie w pokoju:

image

 

Kinect Design Considerations

Jedna z kilku prezentacji o Kinect. Tutaj moją uwagę zwróciła kontrolka listy sterowana za pomocą gestów dłoni.

image

image

Wskazywanie, wybieranie, scrollowanie

image

Brak komentarzy: