piątek, 21 grudnia 2012

BUILD 2012 News (33)

Prezentacje nt. technologii Web - ASP.NET SignalR i przyszłość

 

Building Real-time Web Apps with ASP.NET SignalR

Niezły przegląd możliwości SignalR.

image

image

image

image

image

image

shootr.signalr.net

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

Bleeding edge ASP.NET: See what is next for MVC, Web API, SignalR and more…

Przyszłość nie została ukazana jako coś przełomowego. Sporo czasu poświęcono jesiennej aktualizacji ASP.NET i różnym usprawnieniom. Osobiście zwróciło moją uwagę debugowanie Type Script.

ASP.NET Fall 2012 Update

  • Web API Docs
  • Web API Tracing

image

  • Web API OData

image

image

image

  • ASP.NET MVC Intranet application (Windows + Windows Azure auth)

       VS –> Solution Explorer –> Enable Windows Azure Authentication (prawy przycisk)

       Publikacja na Windows Azure (na podstawie wyeksportowanego publicznego profilu)

  • ASP.NET SignalR (nowe szablony: SignalR Hub Class, SignalR Persistent Connection Class)
  • Facebook Application

image

image

  • Single Page Application

image

image

image

image

image

  • Webowe aplikacje mobilne

image

image

Pobranie .zip jako pakiet do nuget i jego instalacja

Scaffolding

VS –> Solution Explorer –> Add Scaffolded Item

image

image  image

image

image

Type Script

*.js.map - podpowiedzi dla debuggingu

image

Debugowanie TS w Chrome

image

Async

image

image

Brak komentarzy: