czwartek, 7 kwietnia 2016

[DSP2016] App-ka Android - mały update

Na github trafiła nowsza wersja ostatnio opisywanej tutaj app-ki.

Zmiany:

  • obsługa SearchView - pozwala wyszukiwać wśród pozycji audio dostarczanych przez MediaBrowserCompat
  • pytanie o pozwolenie o dostęp do exteral storage - przy otwieraniu aplikacji (sprawdzane na każdej BaseActivity), dzięki czemu nie trzeba już przechodzić do ustawień
  • usunięcie niepotrzebnych plików i kodu z poprzedniego podejścia do serwisu audio w tle

W najbliższym czasie zajmiemy się już rozwojem nowych funkcjonalności.

Brak komentarzy: