poniedziałek, 4 czerwca 2012

CSS3 odc.4 (i coś ponadto)

Kolejne uzupełnienia na temat potężnych możliwości współczesnego CSS3 (niektóre rzeczy się już powtarzają, ale w niektórych przypadkach chciałem je ponownie uwiecznić czasami z uwagi na pewne szczegóły konkretnych przypadków), a także SVG i ogólnie HTML5. Notatki sporządziłem w oparciu o prezentacje What's new with HTML5, Javascript, and CSS3 i Building beautiful and interactive apps with HTML5 & CSS3, które już oglądałem raz jesienią zeszłego roku, ale teraz z innej perspektywy postanowiłem do nich powrócić. Demonstrowane możliwości robią z pewnością ciągle duże wrażenie.

image

Transformacje 3D

 • translate, scale, rotate, skew in X, Y & Z
 • perspective

 

image

image

Transitions

 • smooth animation of CSS properties from old to new value
 • can be used with CSS pseudo-classes such as :hover

image

image

image

Animations

 • keyframe-based definition of a set of CSS property changes
 • allows richer animations than CSS Transitions
 • event model allows complex use in combination with script

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

CSS3 Content Flow

image

 • CSS3 Multi-column and Hyphenation
  • Split text into columns and hyphenate to improve readability

     image

       image

 • CSS3 Positioned Floats
  • Flow content around positioned elements

    image

 • CSS3 Regions
  • Dynamically overflow content from one element into another

     image

       Pobieranie zawartości z iframe i wstawianie do elementów z -ms-flow-from.

       Jeśli zawartość nie mieści się w jednym <div> to zastaje umieszczona także w drugim.

     image

Dotyk

image

image

image

image

image

image

SVG filter effects

 • Collection of pre-defined image filters
 • Apply to any SVG content
 • Hardware-accelerated implementation

image

image

image

image

image

IndexedDB

 • Store, index, and query data on the client
 • Full key-value pair object stores
 • Index using object attributes

File API

 • Read data from files chosen by the user
 • New objects to represent data
  • Blob, File, FileReader
 • New methods to access data
  • readAsArrayBuffer
  • readAsBinaryString
  • readAsText
  • readAsDataURL

image

HTML5 Drag/drop

 • Make any element draggable
 • Drag files from the desktop to the browser

HTML5 History

 • Expected back/forward behavior
 • URLs for sharing and deep linking
 • Accurate “referrer” data in HTTP requests

Inne

 • HTML5 Sandbox (dla iframe)
 • HTML5 Parsing
 • Spellchecking
 • Progress Events and Binary Data with XHR Level 2
 • Multi-file upload
 • New hit-testing APIs

Brak komentarzy: