niedziela, 3 czerwca 2012

ECMAScript 6! (dane binarne, iteratory, wyrażenia lambda, moduły, klasy …)

Wszystko na to wskazuje, że po 10 lat zastoju w rozwoju języka JavaScript, następuje jego dynamiczny rozwój i ECMAScript 5 z 2009 jest tylko łagodnym początkiem. Spróbujmy się już dziś przenieść w lata 2013+, gdzie planowane są naprawdę spore zmiany, dzięki czemu JavaScript nabierze pewnych cech typowych dziś dla nowoczesnego C#. W tym celu polecam do obejrzenia prezentację Luke Hoban: ECMAScript 6, z której wynotowałem większość propozycji zmian w JavaScript.

Slide2

Wybrane propozycje

 • proxy do (opakowywanie obiektów)
 • prywatne nazwy
 • obsługa danych binarnych!

Slide7

 • iteratory i generatory

Slide8

 • rozszerzone literały obiektów

Slide11

 • wyrażenia lambda

Slide12

 • bezpieczniejsze i łatwiejsze budowanie stringów

Slide13

 • udogodnienia w argumentach

Slide14

 • porządek ze zmiennymi w zakresie bloków kodu + const

Slide16

 • moduły!

Slide17

 • klasy!

Slide18

 • obsługa pełnego Unicode

Slide19

Brak komentarzy: