środa, 8 kwietnia 2015

Platforma Windows 10 - uzupełnienia

Pewne uzupełnienia do rzeczy wspominanych wcześniej, które wyłuskałem z dokumentacji MSDN. Spośród różnych rzeczy zwróćmy dodatkowo uwagę na wyświetlanie zawartości folderu, przekazywanie tokenu do pliku między aplikacjami, wyświetlanie zakładek Settings, walidację w kontrolkach XAML, obsługę stanu baterii, urządzeń IoT, strumieniowanie multimediów, transkodowanie w tle, warstwy w kompozycji multimedialnej, taski po zakończeniu transferu w tle, nowy trace logging, optymalizację przewijania list, skróty klawiszowe.

 

What’s new in Windows 10 Developer Preview

model aplikacji

 • Launcher.LaunchFolderAsync  - wyświetlenie zawartości folderu za pomocą eksploatora plików
 • Windows.ApplicationModel.DataTransfer.SharedStorageAccessManager - przekazywanie tokenu do pliku przy wywoływaniu drugiej aplikacji przez Uri
 • wyświetlanie zakładek aplikacji Settings za pomocą Launcher.LaunchUriAsync i protokołu ms-settings

kontrolki

urządzenia

media

 • HTTP Live Streaming - nowa klasa AdaptiveMediaSource, obsługa protokołów w manifeście: Http Live Streaming (HLS), Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) i Smooth Streaming
 • Media Foundation Transcode Video Processor (XVP) w transformacjach Media Foundation (MFTs) - konwersja, skalowanie, transformacja surowych danych
 • MediaProcessingTrigger - wykonywanie transkodowania w tasku w tle
 • MediaElement - odtwarza materiał nawet przy problemie ze zdekodowaniem niektórych strumieni (wystarczy jeden poprawny), nowe zdarzenie PartialMediaFailureDetected
 • integracja aplikacji desktop z systemowymi kontrolkami do odtwarzania multimediów
 • kodowanie i dekodowanie JPEG z losowym dostępem
 • wzbogacanie kompozycji multimedialnej o warstwy - MediaOverlay, MediaOverlayLayer
 • Windows.Media.Effects - framework do definiowania efektów audio i wideo

sieć

bezpieczeństwo

 • kodowanie ECC (alternatywa do RSA)

systemowe usługi

 • informowanie aplikacji desktop o stanie baterii
 • pobieranie informacji o wersji systemu - m.in nowa funkcja IsWindows10OrGreater

narzędzia i wydajność

 • RegisterPropertyChangedCallback - rejestracja handlera do zmian dependency property wbudowanej w WinRT, do której nie ma zdefiniowanych zdarzeń (np. FrameworkElement.Tag)
 • TraceLogging - nowe API bazujące na Event Tracing for Windows (ETW), nie wymagające definiowania manifestu w XML, dedykowane API dla WinRT, zarządzanego .NET oraz C/C++

user experience

 

Guide to Windows universal apps

 • możemy targetować aplikację także na wybraną rodzinę urządzeń (np. desktop) lub wybrane grupy urządzeń (np. desktop  i mobile), nie musimy zawsze pisać aplikacji na wszystko
 • możemy też wykluczyć niektóre wersje w danej rodzinie urządzeń
 • istniejące aplikacje Silverlight i WinRT uruchamiają się na Windows 10, zachowując wygląd i zachowanie, po upgradzie do WinRT 10-tki mogą wystąpić  różnice
 • współczynniki skalowania kompatybilne z Android i iOS (400%, 200%, 100%)
 • nowy InkCanvas / InkPresenter w XAML (m.in możliwość umieszczenia powstałej treści w innym elemencie UI)
 • własna obsługa gestów
  • nowy CoreInput - niskopoziomowe przechwytywanie w głównym wątku lub w wątku w tle
  • PointerInput - zunifikowana obsługa dotyku, myszy i pióra korzystająca z CoreInput
  • PointerDevice - odpytanie urządzenia o jego możliwości
 • najnowsza wykładnia:  XAML razem z C++/.NET daje “natywny experience”,  JavaScript współdziała z “cross-platformowym” HTML (ani słowa o WinJS, czyżby mała rezygnacja, że aplikacja HTML5 to jednak nie taki natywny experience jak XAML ?  byłoby to kolejne upodobnienie do możliwości Android i iOS, ale jakby krok wstecz)
 • w dokumentacji API patrzymy na klasę urządzeń (np. Windows.UI.Core.SystemNavigationManager to “universal”)
 • publikacja w Store nie jest jeszcze możliwa

Brak komentarzy: