poniedziałek, 17 września 2007

Sejmik Młodych Informatyków - III część tryptyku


W dniach od 13-15 września miałem przyjemność uczestniczenia w konferencji naukowej Sejmik Młodych Informatyków w Świnoujściu, na której wygłosiłem prezentację na temat swoich osiągnięć.

Miało to głównie związek z moją pracą magisterską Komunikacja i bezpieczeństwo w rozproszonych, interaktywnych i multimedialnych systemach telemedycznych, obronioną w zeszłym roku na AGH w katedrze Informatyki. Została stworzona platforma do budowania bezpiecznych usług z wykorzystaniem .NET 2.0 (.NET Remoting) i WSE 3.0. Znalazła zastosowanie w systemie do przeprowadzania konsultacji telemedycznych TELEDICOM.

Został zamknięty więc tryptyk, jaki powstał wokół tej pracy:
1. Wyróżnienie na XXIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
2. Udział w konferencji naukowej Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania w Szklarskiej Porębie (Microsoft Research i PTI):
- artykuł "Konstrukcja platformy bezpieczeństwa w środowiskach .NET Framework 2.0 i Web Services Enhancements 3.0"
- prezentacja
- artykuł w PWN
3. Udział w SMI w Świnoujściu - prezentacja

Brak komentarzy: