czwartek, 13 grudnia 2007

ASP.NET 3.5 Extensions Preview - z bliska (2)

Pozostałe nowości może nie są tak rewolucyjne, ale z pewnością przydatne i ułatwiające życie:

ASP.NET AJAX - dodana możliwość tworzenia punktów historii w przeglądarce po asynchronicznym wywołaniu, zarządzanie historią po stronie serwera i klienta

ASP.NET Silverlight - dwie kontrolki:
- MediaPlayer - player z predefiniowanym interfejsem w XAML i code-behind w JavaScript (z szeroką możliwością customizacji)
- Silverlight - do łatwego osadzania XAML-a z JavaScriptem lub kodem zarządzanym

Brak komentarzy: