niedziela, 2 grudnia 2007

LINQ: VB.NET 9 lepszy niż C# 3.0 ?

C# zawsze był traktowany jako flagowy język platformy .NET. Jednak w przypadku LINQ to Visual Basic w wersji 9 zawiera więcej innowacji w zakresie składni. Sprawa dotyczy LINQ to XML. Otóż w najnowszym Visual Basic możemy posługiwać się danymi XML zapisanymi w ... postaci XML (patrz kod powyżej).

W weźle drugiego albumu możemy zaobserwować podstawianie wartości zmiennej t, XML jest budowany w czasie wykonania. Wizualnie kojarzy mi się to z osadzaniem kodu na stronach ASP.NET bez code-behind.

W przedstawionym kodzie widzimy wybranie wszystkich wezłów potomnych Album za pomocą nawiasów "< >" oraz atrybutu z pojedynczego węzła przy użyciu @. Czyż nie jest to fajne udogodnienie?

Również tutaj nie ma żadnych cudów -:) Kompilator zamienia XML na odpowiednie obiekty XDocument, XElement i XAttribute, a "< >" i @ odpowiednio na wywołania metod Elements i Attribute. Lecz czy właśnie rzeczy osiągnięte takimi prostymi sposobami nie są piękne?

Brak komentarzy: