środa, 12 grudnia 2007

ASP.NET 3.5 Extensions Preview - z bliska

Pod adresem http://quickstarts.asp.net/3-5-extensions/ jest dostępna dokumentacja do ASP.NET 3.5 Extensions Preview. Całkiem przystępna. Pierwsze wrażenia po lekturze trzech pierwszych rozdziałów ...

ADO.NET Data Services (dawniej codename "ASTORIA") - specjalizowane usługi WCF pozwalające na dostęp do danych z encji, z przekazywaniem parametrów w adresach URL (np. http://site/data.svc/Customers('ALFKI')/Orders - wszystkie zamówienia klienta o id 'ALFKI'). Protokołem jest zwykły HTTP, a dane są przesyłane w formacie JSON lub AtomPub. Z usług tych można korzystać z poziomu JavaScript (ASP.NET AJAX) lub zarządzanego klienta.

ASP.NET Dynamic Data - równie ciekawy feature, pozwala na dynamiczne generowanie stron na podstawie metadanych z bazy. Na podstawie typów bazodanowych generowane są tabelki z odpowiednimi kontrolkami (do widoku i edycji) i walidatorami. Oczywiście bardzo wiele szablonów można customizować ...

ASP.NET MVC - gwóźdź programu, praktyczna realizacja znanego wszystkim ze studiów wzorca projektowego model-view-controller. Modelem tutaj jest klasa komunikująca się ze źródłem danych, widokiem - moduł renderujący interfejs usera w HTML (strony ASP.NET), a kontrolerem klasa dziedzicząca po klasie Controller z akcjami (metody z atrybutem [ControllerAction]). Każda interakcja jest przychwytywana przez kontroler, każdy URL zapytania jest mapowany na klasę kontrolera i daną akcję (reguły są umieszczone w tablicy routingu). W tym procesie istotną rolę odgrywa UrlRoutingModule (moduł HTTP) i MvcHandler (handler HTTP). W akcji kontrolera można przekazać dane do widoku. Stosując podejście z MVC zdecydowanie łatwiej testować aplikację. Dlaczego dopiero teraz MVC pojawia się w ASP.NET?

c. d. n

Brak komentarzy: