poniedziałek, 7 lipca 2008

Silverlight 2 beta 2 vs. WPF - odcinek 1

Ile WPF-a mieści się w Silverlight 2 beta 2? Postanowiłem odpowiedzieć sobie na to pytanie badając to praktycznie i próbując zrealizować sztandarowe przykłady z WPF-a w Silverlight.

Jak do tej pory wyszły mi pewne niedostatki/bugi:

- brak propercji IsSynchronizedWithCurrentItem. W scenariuszu master-details korzystanie ze wspólnego DataContext jest utrudnione. Przy zmianie pozycji na liście master trzeba obsłużyć odpowiedniego eventa i ręcznie ustawić aktualnie wybraną pozycję jako kontekst danych w details.

- przy podpinaniu template'ów do kontrolek: w Expression Blend 2.5 June CTP podgląd w trakcie designu jest poprawnie generowany, natomiast w Visual Studio 2008 oraz w trakcie wykonania pokazywany jest UNKNOWN ERROR. Podpięcie szablonu do kontrolki z poziomu kodu rozwiązuje problem.

- w kontrolce Listbox ustawianie koloru tła oraz obwódki nie działa. Problem można obejść przez zdefiniowanie szablonu.

- przy tworzeniu efektu lustrzanego odbicia: brak klasy VisualBrush utrudnia odbijanie elementów GUI złożonego z kontrolek innych niż obrazki i elementy video.

- binding do XML oraz do propercji innego obiektu zdają się nie być dostępne (?) (w Expression Blend nie są aktywne).

- przy zastosowaniu transformacji Skew wypełnienie transformowanego obiektu staje się puste -;)

Ciąg dalszy nastąpi ...

Brak komentarzy: