czwartek, 17 lipca 2008

Silverlight 2 beta 2 vs. WPF - odcinek 4

Ograniczenia Silverlight 2 beta 2 w stosunku do WPF, które mi się ostatnio objawiły:

zdarzenia myszy: m.in brak obsługi prawego przycisku i kółka do przewijania, brak comboboxa (!), strona XAML w aplikacji jako UserControl, tekst: m.in brak FlowDocument i RichTextBox, brak DrawingBrush ...

GridSplitter: podobnie jak część kontrolek znajduje się w przestrzeni Windows.Controls.Extended, nie jest widoczny w Expression Blend, a jest pokazywany z poziomu Visual Studio 2008 ...

Nawigacja: działa ze stronami HTML, URI ze stroną XAML aplikacji nie wydaje się być dopuszczalne ...

TileBrush: w Expression Blend w panelu Properties w sekcji Brushes brakuje zakładki "Tile brush". Z kolei, gdy w panelu Resourses kliknie się prawym przyciskiem myszy na zdefiniowane przez nas wcześniej wypełnienie rodzaju ImageBrush, to pojawia się możliwość ustawienia "tile mode". Jednak przy próbie wyboru wypełnienie obiektu znikało... W końcu pojawił mi się nieoczekiwany błąd w programie Expression Blend, wskutek czego musiał zostać zamknięty (!)

Motion Path: wygenerowanie animacji po torze ścieżki nie jest możliwe (klasa DoubleAnimationUsingPath nie istnieje)

ciąg dalszy nastąpi ...

Brak komentarzy: