piątek, 11 lipca 2008

Silverlight 2 beta 2 vs. WPF - odcinek 3

Kolejne ograniczenia Silverlight 2 beta 2 w stosunku do WPF, które mi się ostatnio objawiły: brak efektów bitmapowych, LayoutTransform, elementów layout'u - m.in WrapPanel i DockPanel. Dodatkowo znowu udało mi się doprowadzić do UNKNOWN ERROR w runtime, gdy URL do pliku video wyeksportowałem w Expression Blend do postaci zasobu ...

Ciąg dalszy nastąpi ...

Brak komentarzy: