środa, 9 lipca 2008

Silverlight 2 beta 2 vs. WPF - odcinek 2

Różnice między Silverlight 2 a WPF wyliczone są m.in na stronach:
http://jimmangaly.blogspot.com/2008/04/differences-between-wpf-and-silverlight.html
http://jimmangaly.blogspot.com/2008/06/whats-new-in-silverlight-2-beta-2.html
http://blogs.msdn.com/silverlight_sdk/archive/2008/06/04/what-s-new-in-silverlight-2-beta-2.aspx

Z pewnością w Silverlight 2 przydałyby się takie elementy znane z WPF jak: możliwość podmiany stylu, dziedziczenie styli, triggery, dynamiczne resourcy (do łatwej zmiany skórki w locie), więcej możliwości w bindingu, itd.

Cieszyć mogą elementy, których nie spotkamy w dotychczasowych wydaniach WPF: Deep Zoom oraz Visual State Manager.

Jeśli chodzi o Deep Zoom, to koniecznie trzeba zapoznać się z narzędziem Deep Zoom Composer. Tworzy strukturę katalogów, w których są przechowywane w różnych jakościach poszczególne części dodanych wcześniej do galerii obrazków. Ta struktura opisana jest w specjalnym pliku XML, który wiążemy z odpowiednią kontrolką. DTC pozwala wygenerować gotowy projekt Silverlight z obsługą odpowiednich zdarzeń (wraz z aplikacją ASP.NET).

Visual State Manager znacznie ułatwia tworzenie szablonów dla kontrolek poprzez definicję stanów i tranzycji. Jest to wygodniejsze niż korzystanie z bardziej uniwersalnych triggerów w WPF.
http://www.interact-sw.co.uk/iangblog/2008/06/10/visual-state
http://timheuer.com/blog/archive/2008/06/04/silverlight-introduces-visual-state-manager-vsm.aspx

Brak komentarzy: