czwartek, 15 maja 2014

TechEd 2014 - rewolucja w przyszłym ASP.NET cz.2

Uzupełniająca prezentacja o przyszłym ASP.NET z większą ilością szczegółów technicznych. Zaskoczenia dużego obecnie już nie ma, nowe mechanizmy opatrzono bardziej dogłębnymi komentarzami. Hierarchiczne referencje oparte o nuget wciąż robią wrażenie. Aha, w przyszłym MVC można pisać kontrolery nie dziedziczące po niczym, bo można skorzystać z wstrzykiwanego przez dependency injection serwisu do akcji. Uwagę zwraca też in-memory store w Entity Framework.

 

DEEP DIVE: The Future of .NET on the Server

image

image

image

image

przy “K” nie widzimy zakładki “.NET modules”, ale jak przełączymy się na .NET 4.5 zobaczymy (explorer procesów nie zna jeszcze nowego frameworka)

image

image

image

image

k web

image

image

start $env:USERPROFILE\.kre

image

image

image

image

image

svr -desktop, svr - server core

image

image

image

image

Framework “k” nie ma domyślnych refencji, po usunięciu zależności dla “System.Runtime” nie rozpoznawane są podstawowe typy jak string

image

kompilacja na oba frameworki: 4.5 oraz  k1.0

image

kompilacja na framework “k” się nie powiedzie

warunkowa kompilacja

image

image

image

zależności uzależnione od rodzaju frameworka

image

image

image

image

dependency injection

image

image

gdy referencje nie działają, można wyczyścić lokalne repozytorium nuget

image

pakiety są na nowo pobierane z sieci

image

image

image

image

image

image

Kontroler MVC w przyszłej wersji może nie mieć klasy bazowej

image

image

image

image

image

framework “k” mimo większej ilości wpisów jest mniejszy

Brak komentarzy: