piątek, 23 maja 2014

Windows Phone 8.1 & Windows 8.1 Update 1 - podsumowanie z BUILD 2014

Spóźnione nieco podsumowanie nowych możliwości w platformie Windows Phone 8.1 oraz Windows 8.1 Update 1, zbiorcze notatki, które zacząłem sobie przygotowywać po obejrzeniu BUILD, ale pojawiły się wtedy… kolejne nowości na TechEd, którym dałem pierwszeństwo. Teraz domknąłem, to co zacząłem.

 

WINDOWS PHONE 8.1

Nowości w systemie

 • asystent głosowy Cortana
  • wiele scenariuszy
  • uruchamiana praktycznie każda aplikacja z odpowiednimi parametrami
  • analiza maili (Microdata i JSON+LD) (Contextual Awareness w Bing)
 • centrum akcji
  • użytkownik może wyłapywać indywidualne notyfikacje, usunąć grupę lub wszystkie
  • czas przechowywania do 7 dni
  • do 20 ostatnich notyfikacji per aplikacja
  • grupowanie notyfikacji offline
 • customizacja lock-screen
 • ekran startowy
  • zdjęcie jako tło kafelków
  • trzykolumnowy układ kafelków
  • synchronizacja ustawień kafelków między urządzeniami
 • integracja Skype z aplikacją dzwoniącą
 • nowa aplikacja kalendarza
 • szybkie “ukośne” pisanie po klawiaturze
 • obsługa dwóch kart SIM
 • VPN
 • Miracast (przesyłanie obrazu)
 • większa kontrola urządzeń i aplikacji przez administratorów

 

Nowości w platformie

 • aplikacje uniwersalne
  • XAML, WinJS, DirectX  (pomiędzy Windows Phone a Windows API zgodne w ponad 90%)
  • Xbox (WinJS, C++)
  • Xamarin (C#)
 • dwa frameworki XAML
  • WinRT XAML w aplikacjach uniwersalnych (nowe funkcjonalności, kontrolki, narzędzia, zgodność z Windows, brak wsparcia dla kilku, specyficznych funkcjonalności wprowadzonych w Silverlight np. Lens apps czy schowek) 
   • kontrolki wspólne z Windows
    • takie same: Panel, StackPanel, Grid, Border, przyciski, Slider, ToggleSwitch, CheckBox, RadioButton, ProgressBar, TextBox, TextBlock, kształty/Path, nagłówki nad kontrolkami wejścia, placeholdery, ustawienia tekstu
    • takie same API, dopasowane zachowanie: Hub (zamiast Panoramy), AppBar/CommandBar, Date/Time/List Picker, ListView/GridView, Flyout, MenuFlyout (odpowiednik kontekstowego menu), media, Ads SDK (różne frameworki), PasswordBox, SemanticZoom
   • nowe kontrolki specyficzne dla WP:  Pivot, AutosugestBox, ContentDialog, kontrolki dla map, elementy systemu (np. przestrzeń paska postępu StatusBar,  in-call UI, SysTray), skalowanie tekstu w zależności od ustawień, Flyout-y dla ListPicker, Date/TimePicker, GenericPicker
   • kontrola, co ma być obszarem systemowym specyficzna dla WP: ApplicationViewBoundsMode
   • tranzycje i animacje wspólne z Windows
    • takie same API i zachowanie: EntranceThemeTransition, SplitOpen\CloseThemeAnimation, SwipeBack\HintThemeAnimation, PaneThemeTransition, EdgeUIThemeTransition, PopIn\OutThemeAnimation, ContentThemeTransition, RepositionThemeTransition
    • takie same API, różne zachowania: PointerUp\DownThemeAnimation, PopupThemeTransition, FadeOut\InThemeAnimation, AddDeleteThemeTransition, ReorderThemeTransition, DragItem\DropTargetThemeAnimation
   • nowe tranzycje i animacje, dedykowane tylko dla WP 8.1
    • NavigationThemeTransition
     • CommonNavigationTransitionInfo - cała strona podnoszona i opuszczana, staggering - elementy listy/elementy ułożone w pionie przesuwane i podnoszone przy różnym przesunięciu i czasie
     • SlideNavigationTransitionInfo - podjazd zawartości od dołu i od góry strony (przykład: strona z komentarzami w aplikacji Facebook)
     • ContinuumNavigationTransitionInfo - lekkie wlatywanie/wylatywanie, dobre dla master-detail (przykład: aplikacja Email)
    • Pivot.SlideInAnimationGroup (przykład: aplikacja Email)
   • zbliżona obsługa stylowania, skórek, wysokiego kontrastu (nie wszystkie style ujednolicone, WP nie ma stylów dla focusa, ma za to PhoneText*)
   • wsparcie dla przenośnych bibliotek PCL
  • Silverlight 8.1
   • wyłączne wsparcie dla Camera Lenses, VoIP, agentów portfela, Camera Capture Task, Lock Screen Wallpaper, Clipboard API, providera dzwonków, alarmów i reminderów, Sound Effects w XNA, wykonywania przy zablokowanym ekranie, Photo Extensibility, Search Extras
   • oprócz API znanego z Silverlight 8 dostęp do znacznej części nowego WinRT API z aplikacji uniwersalnych
   • unikalne nowe właściwości m.in udostępnianie przez aplikację folderów ze zdjęciami /plikami video do huba Photos (automatyczne pokazywanie w file picker-ach), bindowanie kontaktów z aplikacjami
   • wsparcie dla przenośnych bibliotek PCL
  • Kompatybilność z WP 8
   • 100% binarnej kompatybilności dla aplikacji napisanych i skompilowanych pod WP 8
   • niepełna kompatybilność po migracji z SL 8 na SL 8.1
    • poprawki bugów w CLR/Silverlight
    • Fast App Resume (FAR) domyślnie włączone
    • klawisz Back domyślnie tak jak w Silverlight 8 zamyka aplikację (można włączyć usypianie)
    • audio w tle tylko na WinRT XAML
    • ciągłe wykonywanie w tle dla GPS - nie wspierane na żadnym frameworku XAML
 • Portable Class Libraries (PCL) wspierają teraz także WinRT API oraz XAML
 • Uniwersalne komponenty WinRT
 • WinJS
  • WinJS 2.1 dla WP 8.1
   • kontrolki znane z Windows - np. Repeater, ItemContainer, FlipView
   • kontrolki znane z Windows - dodatkowe atrybuty ignorowane na tablecie, inny wygląd czy zachowanie (np. ListView, AppBar, SemanticZoom)
   • kontrolki dedykowane dla WP - np. Pivot (odpowiednik Hub)
   • elementy dedykowane dla WP - dodatkowe animacje, obsługa skórek
  • Open Source, docelowo z pełnym wsparciem dla dla cross-platformowych aplikacji webowych
  • integracja: adaptery dla Angular.js i Knockout.js, możliwość używania z innymi mechanizmami szablonów np. Moustache
 • ekran aplikacji
  • szerokość od 384 px (przy współdzieleniu z Windows od 320 px)
  • rozmiary pikseli o 20% mniejsze w XAML/HTML w stosunku do Silverlight 8.x
   • przykład: Lumia 920, fizyczna rozdzielczość 768 x 1280, efektywne rozdzielczości:
    • Silverlight 8.x:  480 x 800 (współczynnik skalowania 1.6)
    • XAML/HTML: 384 x 640 (współczynnik skalowania 2.0)
  • współczynniki skalowania od 100 do 260
 • pakowanie i deployment
  • format pakietu znany z Windows (APPX)
  • manifest aplikacji znany z Windows (także w Silverlight, gdzie są dwa manifesty - stary i nowy)
  • zasoby podzielone na osobne pakiety jak w Windows (efektywne pobieranie)
  • instalacja/przeniesienie aplikacji na SD (szyfrowanie, domyślna włączona opcja w manifeście) (także w Silverlight)
 • większa wydajność
  • czas uruchamiania
  • optymalizacje pamięci
  • wydajność scrollowania
  • wirtualizacja
  • opóźnienie przy dotyku
 • przydzielanie zasobów systemowych dla aplikacji
  • mniej restrykcji (mechanizmy “modern” /WinRT są bardziej wydajne od tych zaimplementowanych w Silverlight)
  • inny sposób definiowania wymagań co do pamięci (w WP 8.1 <MinDeviceMemory>)
  • inny sposób monitorowania korzystania z pamięci (inne, nowe elementy klasy MemoryManager)
  • współdzielenie pamięci dla procesów foreground i background
 • cykl życia aplikacji znany z Windows (aplikacje uniwersalne nie obsługują automatycznie przycisku Back tak, jak robią to aplikacje Silverlight)
 • nawigacja znana z Windows, dodatkowo w WP ręczna obsługa sprzętowego przycisku Back (obsługujemy powrót do poprzedniej strony lub zamknięcie popupu/dialogu, nieobsłużony powoduje powrót do poprzednio używanej aplikacji i uśpienie bieżącej)
 • udoskonalenia w multitaskingu (aplikacje nie są usuwane z pamięci przy Back na pierwszej stronie tylko usypiane)
 • taski w tle znane z Windows (także w Silverlight)
  • nieobsługiwane niektóre triggery z Windows: OnlineIdConnectedStateChange, LockScreenApplicationAdded, LockScreenApplicationRemoved, ControlChannelTrigger
  • dedykowany dla WP task do renderowania XAML
  • dedykowane dla WP nowe triggery: GattCharacteristicNotificationTrigger, DeviceChangeTrigger, DeviceUpdateTrigger, RfcommConnectionTrigger
  • agenci w tle w Silverlight hostowani w tej samej infrastrukturze WinRT
  • nowa aplikacja Battery Saver: zarządzanie, które aplikacje mogą wykonywać się w tle, kontrolowanie liczby takich aplikacji
 • transfer w tle zgodny z Windows (także w Silverlight)
 • notyfikacje WNS (także w Silverlight)
  • wizualizacje toast dedykowane dla urządzenia
  • notyfikacje MNS w Silverlight bazują na WNS (działają szybciej i bardziej niezawodnie niż oryginalne MNS, występują poza tym drobne różnice w zachowaniu)
  • wybór systemu notyfikacji w manifeście aplikacji
  • nie należy mieszać używania WNS z MNS
 • centrum akcji (także w Silverlight)
  • notyfikacje dodawane razem z toast lub po cichu (Ghost Toast)
  • aplikacje mogą aktualizować i usuwać notyfikacje oraz ustawiać ich wygasanie
  • aplikacje WP 8 i WP 8.1 w Silverlight używające MPN zostaną usunięte po uruchomieniu ich z głównego kafelka
  • aplikacje WP 8.1 Silverlight i Store używające WNS w pełni zarządzają swoimi notyfikacjami
 • kafle zgodne z Windows (ten sam mechanizm szablonów) (także w Silverlight) 
  • nowy XamlRenderingBackgroundTask
  • galeria szablonów z obsługą Windows i Windows Phone
  • WP akceptuje wszystkie szablony Windows, ale nie zawsze wspiera wszystkie zawarte w nich dane,  ignoruje wszystkie szablony 310x310
  • WP ma także unikalne tylko dla siebie szablony
  • obsługa różnych zasobów (skalowanie, języki, kontrast)
  • przy aktualizacji ten sam XML do obu platform, najpierw szablony dla WP
  • nie należy mieszać z używaniem starego API do kafli
 • strumienie zgodne z Windows (także w Silverlight)
 • KnownFolders (Audio/Video/Photos…) (także w Silverlight)
 • foldery dla aplikacji
  • Project (instalacyjny)
  • Local (na WP 8.1 domyślny backup na One Drive, raz na dzień, aplikacje side-loadowane i w Silverlight 8.0/XNA nie korzystają z tego, możliwość wyłączenia przez opcję w manifeście)
  • LocalCache (nowy folder w WP 8.1 do lokalnych danych niebackupowanych na OneDrive)
  • Roaming (znany z Windows, przy wyłączonym roamingu zawartość tego folderu jest także backupowana)
  • Temporary (znany z Windows)
 • roaming danych (także w Silverlight)
 • backup danych (ustawienia ekranu startowego i danych aplikacji - tylko w WP 8.1) (także w Silverlight)
 • sharowanie danych pomiędzy aplikacjami (także w Silverlight)
  • ten sam model programowania jak w Windows, user experience dostosowany do urządzenia
  • WP: zamiast bocznego paska wyświetla się strona z wyborem aplikacji
  • w Silverlight nieco inna implementacja aktywacji aplikacji będącej targetem
 • Access Cache w dostępie do plików i folderów (przy sharowaniu, aktywacji przez plik, file picker) (także w Silverlight)
 • LaunchUriAsync znane z Windows
 • wsparcie dla FallBackUri w asocjacjach z typem pliku i protokołu
 • ContactPicker, FilePicker-y do odczytu i zapisu znane z Windows
  • dedykowane dla WP API z *Continue (aplikacja może zostać zamknięta i ponownie otworzona po wyborze pliku)
  • dla file pickerów dodatkowo w WP nawigacja po predefiniowanych dla telefonu i karty SD folderach
  • provider dla file pickera (także w Silverlight)
  • w Silverlight nieco inna implementacja przy korzystaniu z file pickera
 • kontakty znane z Windows
 • appointments / calendar (rozszerzenia API, UI) (także w Silverlight)
  • zapis do wybranego kalendarza spośród zarejestrowanych w systemie (w tym do kalendarza naszej aplikacji)
  • spotkania znane z Windows, dodatkowo nowe zupełnie scenariusze: edycja nowego spotkania, wyświetlanie szczegółów spotkania
 • nowe klasy WinRT API: PhoneCallManager, EmailManager (także w Silverlight), ChatMessageManager (także w Silverlight)
 • sieć: HttpClient wprowadzony w Windows 8.1, informacje o łączności, AtomPub, syndykacja (także w Silverlight)
 • wykrywanie urządzeń zgodne z Windows (także w Silverlight)
 • sensory zgodne z Windows (akcelerometr, światło, kompas, żyroskop, orientacja, …) (także w Silverlight)
  • sensor światła
  • możliwość używania w taskach w tle
  • nowy standard sterowników UMDF 2.0, który z czasem trafi do całej rodziny Windows
 • mapy - w niektórych przypadkach zupełnie nowe, typowe dla WP 8.1 funkcjonalności i API
  • MapRouteFinder
  • routing off-line
  • nowe MapIcons (Image, Text)
  • HTTPMapTileDataSource, LocalMapTileDataSource, CustomMapTileDataSource
 • geo-fencing znany z Windows (także w Silverlight)
  • dodatkowo w WP: PositionSourceTimestamp, Point.Position
 • Bluetooth
  • Bluetooth LE (np. mierzenie rytmu serca) (także w Silverlight)
   • współpraca z urządzeniami GATT
  • RFComm (także w Silverlight)
 • bezpieczne płatności w NFC (także w Silverlight)
 • multimedia
  • znane z Windows
   • MediaElement zgodny z Windows (z paskiem sterującym)
   • efekty audio (także w Silverlight)
   • Media Capture (także w Silverlight)
    • robienie zdjęć i nagrywanie wideo (także sekwencje burst shot, zmiana parametrów obrazu) takie jak w Windows 8.1, jedynie brak CameraCaptureUI
    • w Silverlight dla wideo z WinRT są dostępne przejściówki, by pożenić to ze starym XAML, w którym nie ma kontrolki CaptureElement
   • elementy edycji wideo (także w Silverlight)
   • transkodowanie multimediów (także w Silverlight)
   • Media Foundation (Win32) (także w Silverlight)
   • strumieniowanie
   • audio w tle nie zostało zuinifikowane, w WP 8.1 piszemy taska w tle, SystemMediaTransportControls można używać wszędzie
  • nowe funkcjonalności, tylko w WP 8.1
   • nagrywanie obrazu z ekranu telefonu przez aplikację (wyskoczenie notyfikacji też się nagra) (ScreenCapture)
   • zaawansowane sekwencje zdjęć o rozstrzale parametrów (VariablePhotoSequenceCapture)
   • nowe wysokopoziomowe WinRT API do edycji wideo
    • obcinanie klipów (działa także w Silverlight)
    • montowania teledysku z kilku nagrań wideo (edycja parametrów, podgląd rzeczywisty, dodawanie audio w tle, dodawanie nieruchomych obrazów, dodawanie własnych efektów audio i wideo)
    • klasy: MediaClip, MediaComposition
 • komendy głosowe z Cortaną (tylko w WP 8.1)
  • do obsługi Cortany te same pliki XML, co w komendach głosowych, tylko zamieniamy frazy na tematy fraz
  • nowe głosowe WinRT API
   • maksymalnie ujednolicone z Windows (text-to-speech)
   • nowe API do rozpoznawania mowy / komend głosowych (m.in menadżery) przypominają w pewnym stopniu stare API wprowadzone w WP8
   • przy aktywacji aplikacji WinRT przez komendę głosową trzeba ręcznie obsłużyć nawigację (w Silverlight nawigacja odbywa się automatycznie)
 • portfel
  • integracja poprzez załączniki pocztowe i linki (pliki .mswallet - archiwa zip)
  • nowe WinRT API dla aplikacji Windows Store (aktywacja aplikacji przez portfel, WalletManager, WalletItemStore, WalletItem, WalletVerb, WalletTransaction…)
  • bezpośrednie przechwytywanie płatności NFC w aplikacji
 • lokalizacja zgodna z Windows
  • zasoby
  • Multilingual App Toolkit
 • dostępność (UIA, narrator, duży tekst, wysoki kontrast) (także w Silverlight)
 • bezpieczeństwo znane z Windows
  • web authentication broker (także w Silverlight)
   • wzorzec continue znany z pickerów WP (usypianie i aktywacja aplikacji wywołującej) + dodatkowe interfejs IWebAuthenticationContinuable dla strony z wywołaniem
  • SSO między aplikacjami (także w Silverlight)
  • password credentials (także w Silverlight)
   • PasswordVault
   • na WP brak wsparcia dla WebAccount*
  • autentykacja OnlineId (także w Silverlight)
  • kryptografia i certyfikaty (większość funkcjonalności przeniesionych z Windows) (także w Silverlight)
  • virtual smart cards (w stosunku do Windows brakuje zmiany i resetowania PIN-u)
 • automatyczne testy aplikacji XAML zgodne z Windows
  • unit testy (możliwość odpalenia testów z linii komend)
  • testy UI (mogą być nagrywane również kontrolki systemowe tj. kafle, popupy, okna dialogowe czy sprzętowy przycisk Back)
  • obsługa emulatorów i telefonów
 • Data.XML (także w Silverlight)
 • DirectX
  • Direct2D & Image Effects (także w Silverlight)
  • DirectWrite (Win32) (także w Silverlight)
  • uniwersalne aplikacje
  • wielokolorowe czcionki
  • rozwiązania dla renderowania geometrii
 • debugowanie i diagnozowanie aplikacji XAML i HTML zgodne z Windows
 • sklep
  • wizja jednego sklepu dla Windows, Windows Phone, Web…
  • współdzielona rejestracja nazwy dla aplikacji w Windows Store i Windows Phone Store
  • współdzielona identyfikacja aplikacji w Windows Store i Windows Phone Store
   • jeśli zezwoli na to osoba publikująca aplikacje
   • zakupiona aplikacja na jeden typ urządzenia staje się od razu dostępna na innych typach urządzeń
   • współdzielony roaming danych, kanał notyfikacji, zakupy IAP (trwałe zasoby)
  • automatyczne aktualizacje dla aplikacji
  • zakupione aplikacje widoczne w wydzielonym miejscu z opcją reinstalacji
  • skrócony czas publikacji do kilku godzin (w większości typowych przypadków)
  • przy zakładaniu konta nie jest wymagana już karta kredytowa, wystarczy konto PayPal
  • możliwość powiązania w Bing strony Web z aplikacją (aplikacje pojawiaja się w wynikach wyszukiwarki, App Linking w Bing)
   • aplikacje WinRT jawnie obsługują nawigację przy aktywacji przez link (w Silverlight robimy uri mapper)
  • w niedalekiej przyszłości
   • odpowiadanie na komentarze użytkowników pod aplikacjami
   • reklamowanie własnej aplikacji (na początku tylko w USA)
 • nowa wersja SDK do reklam dla Windows i Windows Phone
 • wgrywanie i zarządzanie aplikacjami Enterprise
  • nie zostało jeszcze ujednolicone między Windows a Windows Phone 8.1
  • w aplikacjach WinRT na WP 8.1 podpisanych certyfikatem Symantec nie można używać notyfikacji WNS
  • aplikacje typu “company hub” nadal muszą być pisane w Silverlight

 

Nowości w narzędziach

 • Visual Studio 2013 Update 2
  • projekty shared dla aplikacji uniwersalnych, przełączanie kontekstu dla pliku (także w Blend)
  • projekt dla biblioteki shared (w galerii)
  • XAML
   • nowy hierarchiczny podgląd otoczenia zaznaczonego elementu i podgląd atrybutów
   • edycja w Visual Studio, guides i zachowania w Blend takie same dla WP 8.1 jak dla Windows 8.1
  • przełączanie aplikacji do uruchomienia w menu do debug
 • narzędzia dla Windows Phone
  • Windows Phone 8.1 SDK wymaga Windows 8.1
  • udoskonalenia w emulatorze
   • lepsza emulacja sieci
   • emulacja multi-touch za pomocą myszy
   • usprawnienia w emulacji lokalizacji
   • emulacja notyfikacji (WNS i MPN)
   • emulacja karty SD (wskazanie lokalnego folderu)
   • zapisywanie i ładowanie stanu aplikacji zapisanego w lokalnym storage
  • narzędzia analizujące wykonującą się stronę webową w aplikacji WinRT, hostowaną w WebView (XAML) lub w mobilnej przeglądarce
  • debugowanie i diagnozowanie aplikacji HTML zgodne z Windows
   • użycie procesora
   • zużycie energii
   • responsywność UI w HTML
   • czas wykonywania funkcji Javascript
   • alokacja pamięci przez JavaScript
  • debugowanie i diagnozowanie aplikacji XAML zgodne z Windows
   • debugowanie asynchroniczne
   • diagnozowanie cyklu życia aplikacji (opcja w projekcie z włączeniem debugowania przy uruchamianiu przydatna podczas testowania sharowania)
   • użycie procesora
   • zużycie energii
   • zużycie pamięci
   • responsywność UI w XAML
  • Windows Phone Power Tools
   • weryfikacja poprawnego działania
   • monitoring wydajności
 • Windows App Studio Beta
  • kolejny krok po Windows Phone App Studio Beta
  • budowanie aplikacji uniwersalnych na smartfony i tablety na podstawie szablonów (solution w Visual Studio złożone z projektów XAML/.NET)

 

WINDOWS 8.1 UPDATE 1

Nowości w interfejsie

 • przycisk zamykania, wyszukiwania obok zalogowanego usera na ekranie startowym
 • menu podręczne na ekranie startowym dla użytkowników z myszką
 • skróty do aplikacji Modern na pasku zadań
 • górny pasek/możliwość pokazania paska zadań w aplikacji Modern dla użytkowników z myszką
 • aplikacja dla Store - wersja UI zoptymalizowana dla myszki
 • umieszczanie w wynikach systemowej wyszukiwarki aplikacji z Windows Store

Nowości w platformie

 • wywoływanie kodu na desktopie przez sideloadowaną aplikację WinRT (broker component, możliwość budzenia aplikacji)
 • nie wymagane klucze przy wgrywaniu aplikacji Enterprise na urządzenie dołączone do domeny
 • aktualizacja dla Internet Explorer 11
  • Enterprise Mode
  • nowe funkcjonalności w WebGL
  • nowe funkcjonalności w F12 Tools

 

APLIKACJE WINDOWS STORE - NOKIA SDK, KINECT, MIDI

 • Nokia SDK
  • Nokia Imaging SDK
   • ponad 50 gotowych filtrów i efektów przetwarzających obraz
   • wsparcie dla tworzenia własnych filtrów
   • dostęp z poziomu kodu zarządzanego i niezarządzanego
   • obsługa różnych źródeł: bitmapy, strumienie, pliki, wizjer aparatu
   • częściowe dekodowanie JPEG (technologia RAJPEG)  - szybkie podglądy, efekty, obracanie, obcinananie obrazków o wysokiej rozdzielczości
   • nowości w wersji 1.2
    • wsparcie dla WP 8.1, Windows 8.1 x64
    • Blend Filter Target Area
    • wyrównywanie obrazków
    • renderowanie animowanych GIF-ów
    • własne efekty z małym zapotrzebowaniem na pamięć
  • Nokia SensorCore SDK
   • cztery sensory
    • Step Counter - mierzenie ilości kroków przy chodzeniu, bieganiu
    • Activity Monitor - monitoring aktywności: stanie, przemieszczanie, praca biurowa, przemieszczanie na nogach, chodzenie, bieganie
    • Place Monitor - monitorowanie miejsc często odwiedzanych przez użytkownika, dedukcja położenia domu i miejsca pracy
    • Route Tracker - informacje o przemieszczeniach użytkownika
   • udostępnione za pomocą sensorów działających zawsze w trybie niskiego zużywania energii
   • użytkownik może zawsze włączyć/wyłączyć daną opcję, wyczyścić zebrane dane
   • wymagany WP 8.1 oraz telefony Lumia 930, 635, 630
 • WinRT API dla Kinecta
  • komponent WindowsPreview.Kinect
  • sensory (KinectSensor)
  • źródła
  • readery (np. InfraredFrameReader, MultiSourceFrameReader)
  • referencje do ramek
  • ramki (np. InfraredFrame)
  • inne
   • aktywności (zamknięcie lewego/prawego oka, odwrócenie wzroku, poruszenie ustami, otwarcie ust)
   • wygląd (nosi okulary)
   • wyrazy twarzy (neutralny, szczęśliwy)
   • mowa
   • HD Face
   • Unity
   • Fusion
 • WinRT API for MIDI
  • MidiIn/OutPort, MidiStart/StopMessage, MidiNoteOn/OffMessage

Brak komentarzy: